Sök

Sök i Opti

Det finns olika sätt att söka i Opti. Du kan få fram bland annat artiklar, personblock och bilder.

Sök i sidträdet

Det blåmarkerade numret är sidans id. Kopiera och klistra in i sidträdets sökruta i EPi.

När du söker i sidträdet kan du få fram olika slags sidor i EPi, till exempel artikelsidor och länksidor. Du kan söka på sidans id-nummer eller namn.

Sök på sidans id-nummer

Ibland finns flera sidor med samma eller liknande namn. Då kan det vara mest effektivt att söka på id-numret. Så här hittar du det:

 1. Gå till 1177.se och ställ dig på sidan du vill hitta i EPi.
 2. Välj sidkälla: I Chrome och Edge högerklickar du eller trycker ctrl+U.
 3. På rad 23 hittar du pageID. Kopiera numret. Se bild.
 4. Gå till EPi och klistra in numret i sidträdets sökruta.

Sök på namn i sidträdet

Gör så här om du ska söka på sidans namn:

 1. Skriv namnet på den sida du vill leta fram. Det räcker att skriva ett par ord från namnet.
 2. Välj sida från de förslag som visas under sökrutan.

När du klickat på det förslag du tror är rätt, så kommer du till den sidan. Det är enda sättet att få mer information om den.

Obs! ikonerna i listan med förslag överensstämmer inte med de ikoner som visas framför sidorna sidträdet. Där visar ikonerna till exempel om en sida är nationell eller regional, men det gäller alltså inte i listan med förslag som du får när du använder söket.

Sök i resursbiblioteket

Här ser du var du hittar det globala resursbiblioteket och var du hittar powerslice.

Du kan få fram standardtexter, personblock och bilder när du söker i resursbiblioteket. Men var uppmärksam på att markören står på rätt flik:

 • Ställ dig på Block om du ska söka efter standardtexter eller personblock. Det går bra att använda å, ä och ö.
 • Ställ dig på Media om du ska söka efter fotografier, illustrationer eller dokument. Pröva att skriva med a och o i stället för med å, ä och ö, om du inte får någon träff. Till exempel får du inga träffar på sökordet Höstblåsor. Hostblasor får däremot tre träffar.

Resursbiblioteket kallas också för det globala resursbiblioteket.

Om du inte får träff

Välj en sida och ett kapitelblock i sidträdet, så visas För detta block i resursbiblioteket.

Får du ingen träff när du söker på ett block, fast du vet att det ska finnas och fast du valt Block? Då kan du prova något av följande sätt:

 • Öppna slumpmässigt valt block, på slumpmässigt vald sida i sidträdet. Då visas "För detta block" i resursbiblioteket. Markera, se bild.
  Prova nu att skriva in det sökta blockets namn eller id-nummer i resursbibliotekets sökruta.
 • Om du vet id-numret, kan du skriva in det i url-raden i EPi. Ta bort det nummer som redan står. Se bild här nedanför.
Byt ut siffran i den url som visas högst upp på sidan i epi.

Sök i Powerslice

Du kan söka på det mesta i Powerslice, oavsett om det är en artikel, personblock eller en bild. Det är viktigt att du använder "..." runt dina sökord när du söker i Powerslice.

Vad du får för sökresultat beror på vad du har för inställning i rullgardinsmenyn:

 • Skapat av mig: sökresultatet visar de block som du har skapat och där sökordet finns med.
 • Sidor 1177: sökresultatet visar de sidor där sökordet finns med.
 • Block 1177: sökresultatet visar de block där ordet finns. 
 • Media 1177: sökresultatet visar de bilder, illustrationer eller dokument i som innehåller sökordet. Sökresultatet visar bara resultat från Media i resursbiblioteket. 
 • Länksidor 1177: sökresultatet visar bara resultat som är länksidor i EPi:s länkbibliotek. Det funkar både att söka på ord i länknamnet och på nyckelord, om det är ifyllt på länksidan.
Till toppen av sidan