Instruktioner och riktlinjer

Fokusrutor

En fokusruta kan användas när du vill förtydliga viktig information i huvudtexten. Innehållet ska vara kort och ha ett enda fokus.

Tänk på det här när du använder en fokusruta:

  • En fokusruta ska ha ett enda fokus.
  • Håll texten kort. Ju längre texten är desto mer svårläst blir den i en liten fokusruta.
  • En ruta uppfattas som en bild, det vill säga den drar blicken till sig. Det kan göra att läsaren uppfattar rutan som det mest viktiga i texten, beroende på var den ligger.
  • Välj rätt ikon för fokusrutan: varning, information eller ingen alls, se exemplen nedan.

Så skapar du en fokusruta

Du väljer fokusruta när du skapar ett nytt block i din artikel.

Här finns en beskrivning av vad du ska skriva i de olika fälten när du skapar en fokusruta.

När passar det att använda fokusruta?

Vid följande situationer kan det vara bra att använda en fokusruta:

Du vill uppmärksamma användaren på att söka vård snabbt.

Till exempel vid stroke:

Exempel: Punktlista som fokusruta.

Du vill tydliggöra en instruktion i huvudtexten genom att sammanfatta den.

Det kan gälla en instruktion för egenvård. Till exempel vid löss:

Exempel: fokusruta med en instruktion med punktlista.

Du vill uppmärksamma användaren på information som är mycket viktig.

Det kan vara att sjukdomen är allvarlig, att du ska stanna hemma vid symtom eller att du kan vaccinera dig. Lägg gärna till region i rubriken:

exempel fokusruta.

Du vill underlätta för invånaren genom viktiga kom ihåg-punkter. 

Exempel på text:

Gör så här för att undvika att bli sjuk:

  • Tvätta händerna.
  • Stanna hemma vid symtom.
  • Håll avstånd.

Du vill undvika att invånaren agerar på ett visst sätt.

Exempel på text: Ring inte 1177 för att boka vaccination.

När passar det inte att använda en fokusruta?

En fokusruta är inte lämplig att använda för texter som är längre än några meningar. De passar inte heller bra för text med långa förklaringar.

Fokusruta och meddelanderuta används för olika innehåll

Tänk också på att fokusrutan inte ska ha innehåll av den typ som ska ligga i en meddelanderuta. En fokusruta används för att förtydliga något i den huvudtext den tillhör, medan meddelanderutan ska användas vid allvarliga incidenter som påverkar en större del av befolkningen.

Till toppen av sidan