Vården i Örebro län

Välj vårdcentral, Örebro län

Innehållet gäller Örebro län

Du kan själv välja vilken vårdcentral du vill söka vård på, det kan vara en vårdcentral nära hemmet eller jobbet, det kallas för att lista sig. Du kan också välja att lista dig på en vårdcentral i en annan region. Du kan bara vara listad vid en vårdcentral.

Vårdcentraler i Örebro län

Alla vårdcentraler i länet som har avtal med Region Örebro län har specialister i allmänmedicin, distriktssköterska, laboratorieverksamhet, barnhälsovård, barnmorskemottagning, psykosocial kompetens samt sjukgymnast. Det kan också finnas läkare med annan specialistkompetens än allmänmedicin. Alla vårdcentraler har tillgång till dietist och medicinsk fotvård i respektive länsdel.

Här hittar du alla vårdcentraler i Örebro län.

Om du inte väljer någon vårdcentral kommer du automatiskt att tillhöra den vårdcentral som ligger närmast din bostad. Om du inte är nöjd kan du själv välja en ny vårdcentral. Du kan byta vårdcentral högst två gånger under en 12-månadersperiod, om det inte finns särskilda skäl för att göra det fler gånger. Om du är osäker på vilken vårdcentral du är listad vid kan du Logga in på 1177.se eller kontakta närmaste vårdcentral.

Valet av vårdcentral är personligt, därför behöver varje familjemedlem välja den vårdcentral de vill lista sig på. För barn upp till 18 år är det vårdnadshavaren som väljer.

När du listar dig på en vårdcentral i Region Örebro ingår barnhälsovård och mödrahälsovård i valet.

Vårdcentraler som inte har öppnat ännu

Du kan lista dig på en vårdcentral som ännu inte har öppnat. Då kommer du att hamna i en kö. Alla som står i kön kommer sedan att listas på vårdcentralen den dag som den öppnar. 

Så här väljer du

Du kan använda dig av olika sätt för att välja vårdcentral. 

Logga in och välj vårdcentral

Du kan byta vårdcentral genom att logga in (om du är folkbokförd i Region Örebro län). När du är inloggad kan du också byta vårdcentral för ett barn som du är vårdnadshavare för om barnet är under 13 år. När barnet är mellan 13 och 18 år behöver du fylla i en blankett och skicka in istället.

Mer information om att logga in och göra vårdärenden för ditt barn 

Välj vårdcentral med en blankett

Vill du hellre byta vårdcentral genom att fylla i en blankett och skicka med post? Då kan du ladda ner den här och skriva ut den. Du kan också få den skickad hem till dig genom att ringa till Hälsovalsenheten på telefon 019 – 602 16 00, texttelefon 019 -670 25 27 eller via e-post. OBS! Endast administrativa frågor om val av vårdcentral.
I frågor som gäller ditt hälsotillstånd kontakta 1177 eller din vårdcentral.

För en person som är svårt sjuk kan val av vårdcentral göras genom ombud. Valet sker då genom att blanketten för byte av vårdcentral fylls i. Vid undertecknandet ska det framgå att valet skett genom ombud, exempelvis en god man eller släkting. Gör en notering om detta vid underskriften.

Välja vårdcentral ifyllnadsbar pdf

När du flyttar

Om du flyttar inom länet och vill byta vårdcentral måste du lista om dig. Du som flyttar in i länet från annat län listas automatiskt på den vårdcentral som ligger närmast bostaden. Du kan sedan aktivt lista om dig och välja annan vårdcentral. Nyfödda kan listas av föräldrarna på önskad vårdcentral, annars blir de automatiskt listade på den närmaste vårdcentralen.

Om du flyttar från länet avregistreras du från listningen i Hälsovalet i Region Örebro län.

Fast läkarkontakt

Du har rätt att få fast läkarkontakt hos den vårdcentral där du är listad, enligt Patientlagen.

Vad gäller vid besöket?

För att besöka en vårdcentral i Region Örebro län betalar du en patientavgift som är densamma för alla vårdcentraler i länet.

Hitta och jämföra vårdcentral i Örebro län

Du kan jämföra olika vårdcentraler med varandra och se vad patienterna tycker om dem och hur stor andel telefonsamtal de besvarar.

Du kan även ta kontakt med vårdcentralerna och ställa frågor om du vill veta mer.
Här hittar du alla vårdcentraler i Region Örebro län.

Välja vårdcentral i annan region

Du kan också välja att söka vård på en vårdcentral i en annan region. Det gör du genom att ta kontakt med den vårdcentral du vill besöka och boka en tid. Du kan också välja att lista om dig till en vårdcentral i en annan region. 

Regionerna har olika regler för val av vårdcentral. Läs mer om hur det fungerar i den region som du vill byta till.

Gäller vårdgarantin?

Vårdgaranti innebär bland annat att du ska erbjudas vård inom en bestämd tid och att du ska få hjälp med att åka någon annanstans om hemregionen inte kan erbjuda dig vård inom den tiden.

Vårdgarantin gäller bara i den region där du är folkbokförd. Du måste vara listad  på vårdcentralen där du söker vård för att vårdgarantin ska gälla.

När du söker vård i en annan region är det dina medicinska behov som avgör hur fort du får vård. Det är läkaren som gör den bedömningen.

Välja vård i Sverige om du är utlandssvensk

Om du är utlandssvensk kan du inte vara listad på en vårdcentral i Region Örebro län, men du kan ändå söka vård. Hur mycket du får betala för vården beror bland annat på vilket land du är bosatt i. Det beror också på vilken typ av vård du behöver.

Med utlandssvensk menas svenska medborgare som är bosatta utomlands. Som utlandssvensk är du i regel inte försäkrad i Sverige, utan i det land där du bor och arbetar.

Vård i Sverige om du är utlandssvensk

Välja vård i Örebro län om du är asylsökande eller saknar tillstånd att vistas i Sverige

Om du är asylsökande eller saknar tillstånd att vistas i Sverige kan du inte vara listad på en vårdcentral i Region Örebro län. För mer information: Vård om du är asylsökande eller inte har tillstånd att vara i Sverige - 1177

Din journal

Om du väljer att söka vård på en vårdcentral i en annan region än där du är folkbokförd kommer de inte automatiskt att kunna se din tidigare journal. Därför kan det vara bra att kontakta din förra vårdcentral och berätta att du byter och vart. Berätta också för din nya vårdcentral vart du fått vård tidigare så kan de hjälpa till att överföra din journal om du vill det. Det är du som bestämmer om du vill att din nya vårdgivare ska kunna se dina tidigare journaler eller inte.

Information om din journal och hur dina uppgifter hanteras

Information från andra Regioner

Om du vill se den här informationen från en annan region så byter du enkelt region högst upp på sidan.

Påverka och delta i din vård

Du kan söka vård på vilken vårdcentral eller öppen specialistmottagning du vill i hela landet. Ibland krävs det remiss till den öppna specialiserade vården.

Du ska förstå informationen

För att du ska kunna vara delaktig i din vård och behandling är det viktigt att du förstår informationen du får av vårdpersonalen. Ställ frågor om du inte förstår. Du ska till exempel få information om behandlingsalternativ och hur länge du kan behöva vänta på vård och behandling. Du har möjlighet att få hjälp av en tolk om du inte pratar svenska. Du har också möjlighet att få hjälp av en tolk om du har en hörselnedsättning. Om du behöver hjälpmedel ska du få information om vad som finns och hur du får det.

Barn ska ha möjlighet att vara delaktiga

Det finns ingen åldersgräns för när ett barn kan ha inflytande över sin vård. Barnets möjlighet att vara delaktig hänger ihop med barnets mognad.

Ju äldre barnet är desto viktigare är det att hen får vara delaktig i sin vård. För att kunna vara aktiva i vården och ta beslut är det viktigt att du som vuxen och barnet förstår den information ni får av vårdpersonalen.

Till toppen av sidan