Vården i Örebro län

Resultat av patientenkät för vårdcentraler i Örebro län 2023

Innehållet gäller Örebro län

Patienters synpunkter på vården är en viktig källa för att ständigt förbättra vården. Den nationella patientenkäten mäter patienternas upplevelse av vården och genomförs på samma sätt över hela landet.

Bemötande, helhetsintryck. Resultat av nationell patientenkät 2023 för vårdcentraler i Örebro län. Siffran motsvarar andel patienter som svarat att de är nöjda eller mycket nöjda. Skalan är 0-100%. Klicka på bilden för att förstora den.

Bemötande vid vårdmöte på vårdcentraler i Örebro län 2023

I patientenkäten delas bemötandet in i flera olika delar: emotionellt stöd, delaktighet, respekt/bemötande, kontinuitet och koordinering, information, tillgänglighet och huruvida vårdpersonalen erbjöd patienten att diskutera levnadsvanor. Helhetsintrycket är en sammanvägning av alla delarna.

Svarsfrekvensen låg på drygt 40 procent och 2 422 personer i länet svarade på enkäten.

Siffran motsvarar andel patienter som svarat att de är nöjda eller mycket nöjda. Skalan är 0-100%.

Resultat för vårdcentraler i Örebro län 2023
Vårdcentral Resultat
Medel för alla vårdcentraler i Örebro län 78 %
Adolfsbergs vårdcentral 80 %
Askersunds vårdcentral 74 %
Baggängens vårdcentral 74 %
Brickebackens vårdcentral 81 %
Brickegårdens vårdcentral 74 %
Capio Vårdcentral Haga 75 %
Capio vårdcentral Hallsberg 79 %
Capio Vårdcentral Lekeberg 87 %
Freja vårdcentral 82 %
Hällefors vårdcentral 79 %
Karla vårdcentral 63 %
Karolina vårdcentral 78 %
Kopparbergs vårdcentral 72 %
Kumla vårdcentral 67 %
Laxå vårdcentral 83 %
Lillåns vårdcentral 83 %
Lindesbergs vårdcentral 71 %
Mikaeli vårdcentral 84 %
Nora vårdcentral 82 %
Odensbackens vårdcentral 78 %
Olaus Petri vårdcentral 75 %
Pilgårdens vårdcentral 78 %
Skebäcks vårdcentral 78 %
Storå vårdcentral 88 %
Tybble vårdcentral 78 %
Varberga vårdcentral 83 %
Vivalla/Lundby vårdcentral 76 %
Ängens vårdcentral 77 %


Här kan du jämföra resultaten från Örebro län med resten av landet: patientenkat.se

Observera att siffrorna ovan är de som gäller för helhetsintrycket. Det är alltså denna dimension du ska jämföra med. 

Vilka frågor ingår i helhetsintrycket?

 • Emotionellt stöd
  Upplevde patienten att vårdpersonalen var lyhörda inför patientens känslor av exempelvis oro eller smärta? Upplevde patienten stöd?
 • Delaktighet och involvering
  Kände sig patienten involverad och delaktig i sin vård och beslut som rör vården?
 • Respekt och bemötande
  Hur patienten upplevde bemötandet från vårdpersonalen.
 • Kontinuitet och koordinering
  Hur upplevde patienten att vårdens samordning och uppföljning fungerade? 
 • Information och kunskap
  Upplevde patienten att hen fick den information hen behövde vid vårdmötet? 
 • Tillgänglighet
  Hur lätt var det att komma i kontakt med vården och få ett vårdbesök?
Till toppen av sidan