1177.se

Så tillgänglig är 1177:s app

1177 appen förvaltas av Inera AB. Vi vill att alla ska kunna använda 1177 appen. Det gäller även dig som använder olika hjälpmedel för att ta del av innehållet. Här finns information om de brister som vi känner till och arbetar med att åtgärda.

Här kan du lämna synpunkter på sådant som inte fungerar för dig.

Hur tillgänglig är 1177:s app?

1177 appen är delvis förenlig med lagen om digital tillgänglighet till offentlig service.  Det innebär att 1177 appen delvis motsvarar nivå AA i den så kallade standarden WCAG 2.1.

Innehåll som inte är tillgängligt

Allmänna brister

  • För användare utan synförmåga finns det brister i möjligheten att navigera och ta till sig av sidans innehåll och information. Huvudnavigation kan förbättras ytterligare.
  • Det finns mindre problem för dig som ändrar förutsättningar för hur text presenteras.
  • För användare med nedsatt finmotorik, styrka eller rörlighet, kan vissa problem med navigering uppstå.

Så här har vi testat 1177 appen

Vi testar appens tillgänglighet löpande.

En omfattande intern granskning av 1177 appen genomfördes 2-4 december 2020.

1177 ägs av Inera AB

1177 drivs av Inera AB. Inera ägs av regionerna, kommunerna och organisationen Sveriges kommuner och regioner, SKR. Därför är Inera offentligt finansierat och ska följa lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Tillsyn

Du kan anmäla till Myndigheten för digital förvaltning, DIGG, om du inte är nöjd med hur vi hanterat din synpunkt om bristande tillgänglighet. Du kan också anmäla om du inte är nöjd med hur vi hanterat en begäran från dig om att tillgängliggöra innehåll.

DIGG har ansvar för att kontrollera att lagen om tillgänglighet till digital offentlig service följs.

Till toppen av sidan