Om 1177

1177 för vårdpersonal

1177 för vårdpersonal är en webbplats som samlar information och kunskapsstöd som riktar sig till vårdpersonal. Webbplatsen är under utveckling.

Vårdpersonal ska ha tillgång till bästa möjliga kunskap. På 1177 för vårdpersonal finns flera olika kunskapsstöd. 

Det finns olika slags kunskapsstöd

De flesta kunskapsstöden är korta rekommendationer till mötet med patienten. Kunskapsstöden kan också vara vårdförlopp, vårdprogram eller olika riktlinjer.

Detta ger förutsättningar för att kunna använda bästa tillgängliga kunskap i varje möte mellan patient och vårdpersonal. Dessutom kan ny kunskap utvecklas och delas.  

Kunskapsstöden bidrar till att du som invånare får en så bra vård som möjligt, oavsett var i landet du bor samt att vårdens resurser används på bästa sätt. 

Så tas kunskapsstöden fram

Kunskapsstöden tas fram med hjälp av nationell kunskapsstyrning. Respektive region arbetar för att kunskapen införs och används.  

Fler kunskapsstöd

Förutom att dessa kunskapsstöd finns tillgängliga på 1177 för vårdpersonal ges det även åtkomst till fler kunskapsstöd, till exempel: 

Fler kunskapsstöd kommer efter hand att bli tillgängliga på 1177 för vårdpersonal. En ambition finns också om att medarbetare i vård och omsorg ska kunna nå sina tjänster och verktyg med en enda inloggning från webbplatsen.  

Till toppen av sidan