Könsidentitet och sexuell läggning

Sexuell läggning

Sexuell läggning handlar om vilket kön de personer har, som du blir kär i och sexuellt attraherad av. Du behöver inte bestämma dig för någon sexuell läggning. Din sexuella läggning kan också ändras under livet.

Sexuell läggning kan vara vem eller vilka du tänder på eller vilka du har eller vill ha sex med. Det kan också vara vem eller vilka du blir kär i eller har romantiska relationer med. Din sexuella läggning kan också ha att göra med din sexuella identitet och hur du själv väljer att identifiera din sexuella läggning.

Dessa delar stämmer inte alltid överens och kan också ändras under livet.

Det finns flera olika sexuella läggningar

Några vanliga sexuella läggningar är:

Heterosexuell, hetero

Du blir kär i eller sexuellt attraherad av personer som har ett annat kön än du. Ett annat ord för det är straight.

Homosexuell, homo

Du blir kär i eller sexuellt attraherad av personer som har samma kön som du. Ett annat ord för det är gay. Tjejer som gillar tjejer kan kalla sig lesbiska. Killar som gillar andra killar kan kalla sig bögar.

Bisexuell, bi

Du blir kär i och sexuellt attraherad av personer  av både män och kvinnor.

Pansexuell

Du blir kär i och sexuellt attraherad av personer oberoende av kön. Skillnaden mellan pansexuell och bisexuell är att man med pansexuell ofta vill betona att det kan finna fler kön än bara män och kvinnor, och att könstillhörigheten inte påverkar attraktionen. Pan betyder alla, bi betyder två.

Asexuell

Asexualitet innebär att du inte känner dig attraherad av andra eller inte känner dig intresserad av att ha sex. En del asexuella ser sig också som heterosexuella, bisexuella eller homosexuella. Andra ser asexualitet som sin sexuella läggning. Asexualitet kan variera från person till person.

Queer

Queer är ett begrepp som kan ha flera olika betydelser, och betyda olika saker för olika personer. Därför är det svårt att definiera ordet queer på ett enda sätt. Hur man ser på queer och på sig själv är upp till var och en.

Queer kan handla om hur du har sex eller blir kär. Queer kan också vara ens könsidentitet. Att kalla sig för queer kan vara ett sätt att visa att du inte känner att du passar in i det som brukar kallas heteronormen.

Hur vet jag vilken sexuell läggning jag har?

Det är vanligt att fundera på sin sexuella läggning. Särskilt om du inte känner dig som heterosexuell. Kanske beror det på att andra personer verkar tro att du är heterosexuell. Om det är så kan du känna dig ensam eller annorlunda.

Att ha gjort något sexuellt med en person av ett visst kön, behöver inte betyda att du har den sexuella läggningen.

Du bestämmer själv om du vill berätta

Du som är heterosexuell brukar oftast inte behöva berätta det eftersom det många gånger tas för givet. Men om du inte är det kan du känna att du vill berätta, eftersom andra annars tror att du är heterosexuell. Då kan det kallas för att "komma ut".

Du bestämmer själv om du vill berätta för andra personer om din sexuella läggning. 

Ibland kan det vara svårt eller omöjligt att berätta för andra personer om sin sexuella läggning. Det kan till exempel vara så att dessa personer tycker att din sexuella läggning är konstigt eller fel.

Du kan få hjälp och stöd

Du har rätt att leva som du vill, och du kan få hjälp om det behövs.

Det finns organisationer som jobbar med HBTQ-frågor, till exempel RFSL och RFSL Ungdom. Genom dem kan du få kontakt med andra HBTQ-personer, vara med på aktiviteter eller få stöd i juridiska frågor.

Nätverket RFSL Newcomers är till för dig som är ny i Sverige.

Du kan också kontakta en sex- och samlevnadsmottagning, en kurator eller psykolog om du behöver prata med någon. 

Är du under 23 år kan du kontakta en ungdomsmottagning.

Olagligt att diskriminera

I svensk lag står det att du rätt att älska och vara tillsammans med vem du vill. Det är ett allvarligt brott om någon utsätter dig för våld på grund av din sexuella läggning eller din könsidentitet. Det kallas för hatbrott.

Det kan vara diskriminering om du behandlas sämre än någon annan på grund av din sexuella läggning eller din könsidentitet. Det är olagligt. Du kan tipsa eller skicka ett klagomål till Diskrimineringsombudsmannen, DO, om du tycker du har blivit diskriminerad. I lagen är det bi-, hetero- och homosexualitet som räknas som sexuella läggningar.

Läs mer på 1177.se

Sexlust och kåthet

Lust till sex kan variera från person till person, och vara olika stark i olika perioder av livet. Sexuell upphetsning kan starta i hjärnan av olika upplevelser och tankar. Upphetsningen kan också starta i kroppen genom beröring och smekningar, av dig själv eller någon annan.

Skydd mot könssjukdomar

Kondom och femidom skyddar mot könssjukdomar. Använd kondom eller femidom om du har vaginala eller anala samlag med någon annan.

Till toppen av sidan