Kurmanji/Nordkurdiska

Mammografî

Mammografi - nordkurdiska

Li vir tu dikarî bixwînî bê çima vexwendina miayeneya mamografiyê ji te re hatiye şandin û ew çawa tê kirin.

Current articles

Visa innehåll som:
To the top of the page