Mammografî

Mammografi - nordkurdiskaKURMANJI/NORDKURDISKA

Li vir tu dikarî bixwînî bê çima vexwendina miayeneya mamografiyê ji te re hatiye şandin û ew çawa tê kirin.

To the top of the page