Rehabilitering i Jönköpings län

Cancerrehabilitering i Jönköpings län

Innehållet gäller Jönköpings län

Cancerrehabilitering syftar till att förebygga och minska de fysiska, psykiska, sociala och existentiella följderna av en cancersjukdom och dess behandling.

Cancerrehabilitering

Cancerrehabilitering ska erbjudas tidigt och återkommande under hela cancerförloppet; före, under och efter avslutad behandling.

Rehabiliteringsåtgärderna ska ge dig och dina närstående stöd och förutsättningar att leva ett så bra liv som möjligt. Rehabiliteringen kan vara egenvård eller med stöd av rehabiliteringspersonal.

Mål och åtgärder formuleras i en rehabiliteringsplan i dialog med dig, och om du vill, i medverkan med dina närstående. Rehabiliteringsplanen ska följas upp och förändras enligt vad ni kommer överens om. Det ska vara tydligt vem som ansvarar för vad och vem du kan kontakta om du undrar något.

Både du och dina närstående kan behöva prata med en utomstående om er livssituation. En kurator kan ge samtalsstöd och information om samhällsstöd, patienträttigheter och rehabiliteringsalternativ. Hos en psykolog kan du få hjälp att hantera upplevda svårigheter som har med känslor, tankar eller beteenden att göra.

Närstående kan också behöva få information och stöd. Prata med din kontaktsjuksköterska om dina närstående, vuxna eller minderåriga, behöver stöd. Närstående är välkomna att vara med vid besök på sjukhuset. Det är bra att låta barn och ungdomar vara delaktiga.

Under behandlingen

Vid cancerbehandling kan din kondition och styrka försämras och då är det bra att försöka aktivera sig efter ork och förmåga. En fysioterapeut kan hjälpa dig med ett individuellt träningsprogram och ge dig råd om lämpliga aktiviteter. Fysisk aktivitet före och under behandlingen kan påverka behandlingseffekterna positivt.

Många kan uppleva en uttalad trötthet, som en känska av total brist på energi eller kraft. En arbetsterapeut kan hjälpa dig att hitta balansen och underlätta ditt dagliga liv.

Ibland kan man bli svullen i olika kroppsdelar och behöva kontakta en lymfterapeut.

Vid cancersjukdom och onkologisk behandling är det vanligt med både viktuppgång och viktminskning. Om du har minskat ofrivilligt i vikt eller har ätsvårigheter, till exempel dålig aptit, illamående, smakförändringar, diarré eller förstoppning, kan du få träffa en dietist.

Efter behandlingen

Att komma tillbaka till arbetslivet efter en cancerbehandling kan vara svårt. Har du frågor kring din sjukskrivning eller arbetsåtergång kan du kontakta en rehabiliteringskoordinator. Koordinatorn kan göra en plan för din sjukskrivning och arbetsåtergång tillsammans med dig, din arbetsgivare och Föräkringskassan.

Gruppstöd

Intensiv cancerrehabilitering

Intensiv cancerrehabilitering är rehabilitering på annan ort där du får ökad kunskap om cancer och cancerbehandling:

Kulturunderstödd rehabilitering

Delta i eller upplev kulturaktiviteter som stimulerar sinnena, kan bidra till välbefinnande, en känsla av sammanhang och meningsfullhet.

Fysisk aktivitet

Du som har en pågående eller avslutad cancerbehandling, och som vill träna, är välkommen att vara med i en träningsgrupp:

Mötesplatser

Det finns mötesplatser på flera orter i Jönköpings län för dig som har eller har haft cancer och dina närstående:

Anhörigstöd

Kontakta din kommun för mer information om anhörigstöd.

Mer på 1177.se

Kontakt och stöd från andra

Det finns olika patientföreningar för cancer. Du kan också ringa eller mejla gratis och anonymt till cancervårdspersonal för att få stöd eller svar på frågor. Här hittar du kontaktuppgifter.

Mina rättigheter i vården

Du har rätt att påverka din vård. Här finns samlad information om vad patientlagen säger.

Till toppen av sidan