Hjälp oss att bli bättre!

Delta i vår webbundersökning och berätta vad du tycker om 1177.se. Undersökningen tar några minuter att genomföra och svaren är anonyma.

Tack för att du deltar!

Du hittar undersökningen här.
Rehabilitering i Jönköpings län

Kulturunderstödd rehabilitering (KUR)

Innehållet gäller Jönköpings län

Kulturunderstödd rehabilitering (tidigare kultur på recept) är en arbetslivsinriktad rehabilitering för dig som har stressrelaterade besvär, psykisk ohälsa och/eller långvarig smärta.

Vad är kulturunderstödd rehabilitering

Ibland kan steget mellan sjukskrivning och återgång till arbete upplevas som en stor utmaning. För att underlätta återgången, kan det vara bra att delta i en mindre kravfylld insats. Kulturunderstödd rehabilitering har visat sig lämplig i detta skede, för dig som är sjukskriven för stressrelaterade besvärpsykisk ohälsa eller långvarig smärta.

Forskning visar att kulturupplevelser aktivt kan bidra till hälsa och snabbare rehabilitering. Att delta i eller uppleva kulturaktiviteter stimulerar dina sinnen och kan bidra till välbefinnande och en känsla av sammanhang och meningsfullhet. Syftet är förbättrad hälsa, såväl psykiskt som socialt. Kulturunderstödd rehabilitering är arbetslivsinriktad, och efter avslutad rehabilitering är målet att du ska kunna återgå till någon form av arbete, arbetsträning eller studier.

Så här fungerar kulturunderstödd rehabilitering

Efter rehabplanering på din vårdcentral/vårdenhet blir du erbjuden att delta i en grupp med 6–9 personer. Med gruppen möter du olika professionella kulturaktörer med erfarenhet av att arbeta med människor.

En kulturunderstödd rehabilitering pågår under tio veckor. Deltagarna träffas två gånger i veckan med en återträff efter avslutad rehabilitering. Du provar olika former av kulturaktiviteter, till exempel eget skapande, rörelse till musik och körsång. Gruppen tar också del av kulturupplevelser som konserter, teaterföreställningar och konstutställningar.

Valet av aktiviteter görs utifrån det lokala kulturutbudet. Vid varje träff ingår en fikastund där gruppen samtalar om sina upplevelser.

Gruppstart våren 2024

Värnamo: Infotäff 19/2 - aktivitetsstart 26/2 - avslutning 13/5 - återträff 3/6.
Träffarna är mestadels förlagda på måndagar och onsdagar klockan 13.30 - 16.00.

Gislaved: Infoträff 5 mars - aktivitetsstart 14 mars.
Träffarna är mestadels förlagda på tisdagar och torsdagar klockan 13.30 - 16.00.

Vetlanda: Infoträff 6 mars - avslutning 22 maj - återträff 12 juni.
Träffarna är mestadels förlagda på måndagar och onsdagar klockan 13.30 - 16.00.

 

 

 

Är du intresserad?

Vill du vara med i en grupp, kontakta din vårdenhet. Deltagande i kulturunderstödd rehabilitering är kostnadsfritt, men du står själv för dina resor till och från aktiviteterna.

Kontaktpersoner 

Värnamo
Cecilia Gustavsson
0370-37 76 56
cecilia.gustavsson@varnamo.se  

Gislaved
Annie Nilsson
0371-810 00
annie.nilsson@gislaved.se

Vetlanda
Ingela Carlström
070-152 09 69
ingela@icwebbdesign.se

Birgitta Ekeberg, länssamordnare Kulturunderstödd rehabilitering
e-post birgitta.ekeberg@rjl.se Telefon 070 545 06 05 

Paula Bergman, processledare Kultur och hälsa
e-post paula.bergman@rjl.se Telefon 070 698 01 00

Till toppen av sidan