Rehabilitering i Jönköpings län

Intensiv cancerrehabilitering i Jönköpings län

Innehållet gäller Jönköpings län

Intensiv cancerrehabilitering hjälper dig att bearbeta konsekvenserna av din cancersjukdom tillsammans med andra och förbättra din fysiska förmåga.

Vem kan ansöka om intensiv cancerrehabilitering?

Alla som har eller har haft någon form av cancer har möjlighet att ansöka om intensiv cancerrehabilitering.

Syftet med rehabiliteringen är att du ska få bearbeta konsekvenserna av din cancersjukdom tillsammans med andra samt förbättra din fysiska förmåga. Rehabiliteringsbehoven kan vara av fysisk, psykisk, social och/eller existentiell karaktär.

Rehabiliteringen är på annan ort under en eller två veckor och sker under ledning av kunnig personal i en stimulerande miljö. Du måste vara 18 år eller äldre för att ansöka.

Ansökan och intyg

För att ansöka om intensiv cancerrehabilitering behöver du fylla i och skicka in en ansökningsblankett. Du hittar blankett och kontaktuppgifter till rehabiliteringskoordinator under "Vårt utbud" här:

Läkare, sjuksköterska, sjukgymnast, arbetsterapeut, kurator eller psykolog behöver också skriva och skicka in ett intyg. 

Du kommer att få ett svarsbrev om att din ansökan kommit in. Beslut fattas sedan av onkologläkare och rehabkoordinator inom två månader.

Om du beviljats intensiv cancerrehabilitering

Du får ett skriftligt beslut samt ett informationsbrev.

Den rehabiliteringsanläggning som Region Jönköpings län har avtal med är:

En specialistvårdsremiss skickas till rehabiliteringsanläggningen.

Du får betala en patientavgift som betalas på rehabiliteringsanläggningen efter avslutad vård. 

Du har rätt till sjukresor enligt gällande regelverk. Färdtjänst gäller inte.

Mer på 1177.se

Kontakt och stöd från andra

Det finns olika patientföreningar för cancer. Du kan också ringa eller mejla gratis och anonymt till cancervårdspersonal för att få stöd eller svar på frågor. Här hittar du kontaktuppgifter.

Mina rättigheter i vården

Du har rätt att påverka din vård. Här finns samlad information om vad patientlagen säger.

Till toppen av sidan