Telefonnummer:

0280-49 84 00

Telefontider:

 • Mån-Fre08:00 - 16:30

Öppettider:

 • Mån-Fre08:00 - 17:00

Fler tider och telefonnummer

Besöksadress:
Centrumhuset Sälen By, Sälen
Län, kommun:
Dalarnas län, Malung-sälen
Postadress:
Centrumhuset Sälen By, 780 67 Sälen
Webbplats:
http://www.regiondalarna.se
Publicerad: 2019-05-24

Vårdcentral Sälen har öppettider för lättare akuta besvär, läs mer under "Lättare akuta besvär" under Vårt utbud.

Välkommen till Vårdcentral Sälen. Här har vi följande utbud. Kontakta oss gärna via våra e-tjänster eller ring något av våra telefonnummer.

Om du vill boka tid själv via vår webbtidbok, kan du göra det på följande mottagningar:

 • Mottagning Sälen* (besök till läkare eller sjuksköterska samt röntgen om du har remiss)
 • Barnavårdscentral Sälen (vägning/mätning)
 • Primärvårdsrehabilitering Sälen (träningssalen)

Tiden bokas på respektive mottagning. Du hittar mottagningarna under "Relaterade mottagningar" längst ner på sidan.

*Observera att tid till Vårdcentral Sälen bokas via "Mottagning Sälen".

 • Vi erbjuder alla barn 0-6 år bedömning av barnets utveckling, amningsrådgivning till föräldrar, vaccinationer, hälsosamtal samt råd och stöd i ett aktivt föräldraskap.

  Barnhälsovård är gratis.

 • Vi har mottagning för dig med diabetes. Diabetes är ett samlingsnamn för sjukdomar som alla ger för hög nivå av socker i blodet. Vanligast är typ 2-diabetes, men det finns även typ 1-diabetes och graviditetsdiabetes. Vårdcentralens mottagning har huvudfokus på typ 2 och graviditetsdiabetes och erbjuder enskilda besök och utbildning i grupp där information, uppföljning, kontroller och stöd till egenvård ingår.

  Mottagningen erbjuder ävenförebyggande besök för dig med riskfaktorer för diabetes typ 2 där stor vikt läggs vid livsstilsfrågor gällande kost, fysisk aktivitet, tobak och alkohol.

 • Alla asylsökande och flyktingar erbjuds efter ankomst till Sverige ett hälsosamtal. Vid samtalet träffar du en sjuksköterska och vid behov är en auktoriserad tolk med. Vi samtalar om eventuellt tidigare sjukdomar och hälsoproblem och går igenom ditt behov av hälsokontroll, behandling, provtagning, vaccinationer och smittskydd. Samtalet är frivilligt och gratis.

 • Du kan få hjälp med medicinsk fotvård efter remiss från läkare eller diabetessköterska. Bedömningen och behandlingen syftar till att minska risken för fotsår hos bland annat dig som är diabetiker.

 • Du som har behov av kognitiv beteendeterapi (KBT) välja att ta del av behandlingen online via din vårdcentral. Internetbaserad KBT-behandling (iKBT) innebär att man arbetar med behandling via nätet till personer med problem som oro, ångest, stress, sömnproblem och depression.

  För att bli aktuell för behandling måste du först träffa en samtalsterapeut som tillsammans med dig kommer fram till om iKBT behandling passar just dig samt vilket program som då skall genomföras. Under iKBT behandlingen sker regelbunden uppföljning av din samtalsterapeut via 1177.

  Du kommer åt materialet via sin dator, surfplatta eller mobiltelefon när som helst på dygnet och kan repetera behandlingsavsnitt vid behov.

  För mer information om internetbaserad KBT, kontakta din vårdcentral eller ring 1177.

 • På inkontinensmottagningen utreder vi kvinnlig inkontinens. Har du problem med urinläckage, inkontinens, kan du få hjälp och stöd hos oss. Om behov finns görs därefter utprovning och uppföljning av inkontinenshjälpmedel.

 • Livsstilsmottagningen är till för dig som vill förändra din livsstil. Vi utgår från dina egna mål och stödjer din motivation till förändring. Du får råd och stöd inom områden som kost, motion, stress, sömnsvårigheter, rökning och alkohol.

 • Vid läkarmottagningen arbetar specialister inom allmänmedicin samt utbildningsläkare. Via vår sjukvårdsrådgivning erbjuds du tid samma dag vid brådskande behov samt längre fram för det som kan vänta lite. Tider erbjuds även för regelbundna kontroller vid kronisk sjukdom. Besök och telefontid bokas via sjukvårdsrådgivningen eller via våra e-tjänster.

 • Vårdcentral Sälen har öppet för lättare akuta besvär under följande tider, vardagar:

  • Måndag 08:00 – 11:30
  • Tisdag 13:00 – 16:30
  • Onsdag – fredag 08:00 – 11:30
  • Obs! Under perioden 17/6-9/8 gäller följande tider, vardagar: måndag – fredag 08:00 – 16:30

  Under dessa tider behövs ingen tidsbokning. Om du är osäker på om dina besvär är av lättare art så kan du alltid ringa oss på 0280-49 84 00, så lotsar vi dig rätt.

  I samband med att du kommer till oss görs en medicinsk bedömning som ligger till grund för vilken vårdprofession du får träffa.

  Vid svåra akuta besvär så som exempelvis: andningsbesvär, bröstsmärtor, misstänkta frakturer eller svårare sårskador bör du komma till oss direkt. Dessa tillstånd omhändertas under våra ordinarie öppettider, måndag – fredag 08:00 – 17:00.

 • Ungdomsmottagningen - Morskan med killmottagning finns under vintersäsongen och riktar sig till säsongsanställd personal på fjällanläggningarna.

  Verksamheten bedrivs dels genom individuella besök på Lindvallens läkarmottagning, dels i form av Personalkvällar, dvs riktade informationsmöten under trevliga förhållanden i Tandådalens fjällkyrka.

  Hit vänder du dig när:

  • Du funderar och vill prata om sex och samlevnad
  • Du behöver preventivmedel
  • Du har frågor kring din kropp
  • Du är orolig för könssjukdomar och vill ta prover
  • Du har frågor kring graviditet
  • Du vill tala med någon om personliga problem och existentiella frågor
  • Du behöver hjälp för att sluta ta droger

  Tidsbeställning via Sälens Vårdcentral 0280-49 84 00

  Du kan även komma till oss utan tidsbeställning, men då kan du få vänta eftersom tidsbokade patienter går före. Vi jobbar som regel fredagar 17:00-20:00 och lördagar 09:00-12:00.
  Du hittar oss även på Facebook, fjällmorskan.

  Plats: Lindvallen, Söderåstorget (Lift Söderåsexpressen)

 • Vi erbjuder dig kontroller vid graviditet, preventivmedelsrådgivning, gynekologiska hälsokontroller och råd vid klimakteriebesvär. Vi erbjuder även utbildning till er som är blivande föräldrar.

 • Inom rehabilitering arbetar sjukgymnaster och arbetsterapeuter. Målet är att återvinna eller bibehålla bästa möjliga funktionsförmåga samt skapa goda villkor för ett självständigt liv och ett aktivt deltagande i samhällslivet.

  Till oss kan du vända dig utan remiss vid besvär från muskler och leder. Vi arbetar med funktions- och aktivitetsbedömningar, behandling, träning. Vi förskriver även hjälpmedel för primärvårdens patienter.

  Vad gäller hjälpmedelsutprovningar i hemmet och intyg för bostadsanpassningar hänvisas till arbetsterapeuter som arbetar inom kommunens hemsjukvård och rehabilitering.

 • Vi hjälper dig med provtagning inför planerade besök och kontroller. Vid provtagning är det bra att sitta och vila en stund, det är därför du ofta får vänta lite innan vi ropar upp dig.

  När du blivit hänvisad från lasarettet för provtagning hos oss anmäler du dig i receptionen varefter vi utför provtagningen. Dessa provtagningar kan du även få utförda via Laboratoriet Klinisk Kemi, Mora lasarett kl 07:30 - 10:30.

 • 1177 Vårdguidens e-tjänster ersätter den tidigare funktionen för receptförnyelse. Genom att logga in på 1177.se kan du förutom att förnya ditt recept även utföra ett antal andra tjänster, till exempel boka tid.

  Du kan även lämna önskemål om receptförnyelse i receptionen på vårdcentralen (blanketter finns att tillgå i entrén).

 • Du kan vända dig till samtalsmottagningen när du har psykiska besvär och behöver stödjande och bearbetande samtal. Vi erbjuder även samtalsmottagning för barn och unga (se Relaterade mottagningar).

  Vi erbjuder samtalsbehandling inom områden som depression, nedstämdhet, fobi, krisreaktion, oro, ångest, smärta, stress och sömnsvårigheter. Inom vissa områden erbjuder vi gruppbehandling.

  Du som har behov av kognitiv beteendeterapi (KBT), se iKBT.

 • Distriktssköterskor och sjuksköterskor har bred kompetens och kan se ditt behov i ett helhetsperspektiv.

  Vi har egna mottagningar med bedömningar och behandlingar inom bland annat områden som hud, infektioner, ögon, öron, sårvård, omläggningar, vaccinationer, injektioner, förhöjt blodtryck med mera.

 • Sårmottagning för dig med sår nedom knät samt utprovning av kompressionsstrumpa klass 2 enligt ordination.

 • Telefon: 0280-49 84 00
  Telefontider vardagar: 07:00-16:00

  Kontakta sjukvårdsrådgivningen på telefonnummer 1177 i första hand om du är i behov av rådgivning vid tillfällig sjukdom.

  När vårdcentralen är stängd kontakta sjukvårdsrådgivningen på telefonnummer 1177.

  I nödsituation kontakta 112.

Till oss kan du vända dig med frågor och problem som rör din hälsa. Här träffar du allmänläkare och distriktssköterskor som är specialister på att utreda och behandla våra vanligaste sjukdomar.

Om du blir sjuk när vårdcentralen är stängd ska du i första hand kontakta Sjukvårdsrådgivningen på telefonnummer 1177 för vägledning.

Hos oss kan du till exempel få hjälp med infektioner, sårskador, högt blodtryck och psykiska besvär. Du kan också få stöd att sluta röka, ändra dina matvanor eller göra andra livsstilsförändringar.

Driftsform

Driftsform: Landsting/Region