Tolkcentral, Karlskrona

Blekingesjukhuset, Hälsovägen, byggnad 13, plan 2

Visa på kartaVägbeskrivning

Telefonnummer
Texttelefon
Växeltelefon

Besöksadress:
Blekingesjukhuset, Hälsovägen, byggnad 13, plan 2
Län, kommun:
Blekinge län, Karlskrona
Postadress:
Blekingesjukhuset, Tolkcentral, 371 85 Karlskrona

Tolkcentralen för döva, hörselskadade och dövblinda.


Teckenspråkstolken utför tolkuppdrag för barndomsdöva och dövblinda personer med teckenspråk. Vuxendövtolken utför uppdrag för gravt hörselskadade personer med svenska som modersmål.


Tolkcentralen i Blekinge ligger i Karlskrona. På tolkcentralen arbetar teckenspråkstolkar, dövblindtolk, vuxendövtolk och tolksamordnare.


Tolkcentralen skriver i samarbete med hörselvården ut text- och bildtelefoner.

Öppettider efter överenskommelse.


Fler sätt att kontakta oss:

* Mobiltelefon och SMS: 0734-47 12 38

* Bildtelefon: tc.blekinge@ectalk.se

* Texttelefon: 010-190 37 29

* E-post: tolkcentralen@regionblekinge.se


Vid akut behov av tolk efter kontorstid, ring 0455-231 30, SOS alarm. De kontaktar tolk.

Driftsform: Region

  • Döva, dövblinda och hörselskadade/vuxendöva personer kan få tolk när som helst under dygnet och till alla situationer i livet. Det kan gälla hälso- och sjukvårdsbesök, myndighetskontakter, arbetsplatsträffar, fritidsaktiviteter, föreningsliv eller familjeangelägenheter. Vardagstolkningen är kostnadsfri.

    Tolken beställs alltid på tolkcentralen. Brukaren själv, anhörig eller närstående person eller personal kan beställa tolk.

  • Tolkens uppgift är att översätta allt som sägs och skall i övrigt inte delta i samtalet, utan håller sig neutral. Tolken tolkar i jag-form och har tystnadsplikt.

  • Teckenspråkstolkning mellan talad svenska och teckenspråk används framför allt av döva och hörselskadade som har teckenspråk som sitt första språk.

    Skrivtolkning är den främsta tolkmetoden för de som blivit hörselskadade senare i livet och har svenska som modersmål. Man använder sig även av tecken som stöd, TSS, för de som kan och vill ha det. Dövblindtolkning sker på olika sätt beroende på brukaren. Man kan bland annat använda sig av taktilt teckenspråk eller tydligt tal. Syntolkning och viss ledsagning ingår också i dövblindtolkningen.

Till toppen av sidan