Telefonnummer
Telefontider
DagÖppettiderKommentarer
Måndag10.00–18.00
Tisdag10.00–18.00
Onsdag10.00–18.00
Torsdag10.00–18.00
Fredag10.00–15.00
LördagStängt
SöndagStängt

Län, kommun:
Stockholms län, Stockholm
Postadress:
Box 45436, 104 31 STOCKHOLM
Webbplats:
http://www.slutarokalinjen.se/

Sluta-röka-linjen är en nationell stödlinje för dig som har funderingar kring att sluta med tobaks- eller nikotinprodukter. Vi erbjuder individuellt stöd per telefon och chatt och du kan vända dig till oss oavsett om du har några korta frågor eller önskar lägga upp en långsiktig plan inför ditt tobaksstopp. Vi fungerar som stöd till anhöriga samt erbjuder handledning till tobaksavvänjare. Som vårdgivare kan du remittera eller hänvisa dina patienter till oss. Via remiss eller hänvisning erbjuder vi även trepartssamtal med tolk. Alla samtal med oss är kostnadsfria och du behöver inte uppge vem du är. Vi som arbetar här är kvalificerade tobaksavvänjare med yrkesbakgrund inom bland annat hälso- och sjukvård, tandvård och beteendevetenskap. Sluta-röka-linjen drivs av Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin vid Region Stockholm. På vår hemsida finns ytterligare information om vår verksamhet och vilket stöd vi erbjuder. Där kan du även beställa kostnadsfritt material.

Driftsform: Region

Till toppen av sidan