Psykisk Hälsa Barn och ungdom, Södertälje Sjukhus AB

Hus 06 Plan 04

Visa på kartaVägbeskrivning

Telefonnummer
Växeltelefon

Besöksadress:
Hus 06 Plan 04
Län, kommun:
Stockholms län, Södertälje
Postadress:
Rosenborgsgatan 6-10, 152 86 SÖDERTÄLJE
Webbplats:
http://www.sodertaljesjukhus.se/for-patienter/mottagningar/Barn-och-ungdomsmedicin/

Psykisk hälsa barn och ungdom (PHB), som är en del av Barn- och ungdomsmedicinska mottagningen (BUMM), kommer att avvecklas.


Hälso- och sjukvårdsnämnden har beslutat att omorganisera vården av mild till måttlig psykisk ohälsa hos barn och unga. Syftet med förändringen är att skapa högre tillgänglighet och ett jämlikare vårdutbud i hela regionen. Från och med 1:a december 2021 får vårdcentraler i uppdrag att tillhandahålla denna typ av vård. Med anledning av detta kommer enheten PHB att avvecklas.


Enheten kommer att finnas kvar fram till 31:a maj 2022. Från och med den 1:a november 2021 kommer det dock inte längre vara möjligt att skicka remisser eller att göra en egenanmälan per telefon till PHB. Från och med 1:a december 2021 kommer patienterna istället att hänvisas till sin vårdcentral för omhändertagande.

Driftsform: Region

Till toppen av sidan