Primärvårdsrehabilitering Falun

Psilanders väg 1, Falu lasarett

Telefonnummer:

023-49 15 50

Telefontider:

 • Mån-Fre08:00 - 12:00

Öppettider:

 • Mån-Fre08:00 - 16:00

Fler tider och telefonnummer

Besöksadress:
Psilanders väg 1, Falu lasarett
Län, kommun:
Dalarnas län, Falun
Postadress:
Primärvårdsrehab Falun, Falu lasarett, 791 82 Falun
Webbplats:
http://www.regiondalarna.se
 • Arbetsterapi hjälper dig med hälsoproblem som begränsar eller hotar begränsa din aktivitetsförmåga och delaktighet i det dagliga livet. Dina egna resurser tas tillvara och målet är att klara vardagen så självständigt som möjligt och att få goda villkor att kunna delta i samhällslivet.

  Vi erbjuder bedömning, stöd och åtgärder inom problemområden:

  • skada och/eller sjukdom i hand-/armtillstånd med långvarig smärta (se flik Multimodala teamet
  • stressrelaterade tillstånd orsakad av att vardagen inte fungerar
  • minnessvårigheter
  • viss hjälpmedelsutprovning
  • begränsningar i vardagen vid nedsatt lungsjukdom (ex KOL)

   

  Exempel på åtgärder:

  • ortostillverkning/utprovning av handstöd, rörelseträning, ergonomi inom området händer
  • smärt och stresshantering i vardagen
  • Vardagsrevidering/ReDO-metoden (en arbetsmetod för att få aktivitetsbalans i vardagslivet
  • demensutredning i samarbete med läkare på vårdcentral
  • hjälpmedelsutprovning vid tillfälligt behov under begränsad tid
  • undervisning vid KOL-skola och artros-skola

   

  Kontakt:
  Telefon: 023-49 15 51
  Telefontid: Måndag, tisdag och torsdag 8:30-9:00
  Meddelande och återbud kan lämnas dygnet runt på vår röstbrevlåda

 • Multimodal bedömning och rehabilitering innebär att flera yrkeskategorier samordnar sina insatser kring dig som patient. I vårt team ingår läkare, sjukgymnast, arbetsterapeut, samtalsterapeut och sekreterare. 

  Smärta är en vanlig orsak till att söka primärvård. Ibland blir smärtan långvarig och kan då medföra en längre tids funktionsnedsättning, lidande och sjukskrivning. För att hantera smärtproblematiken samt förebygga långvarig sjukskrivning, eller underlätta arbetsåtergång, behövs ett aktivt engagemang från dig som patient och effektiva insatser från vården.

  Multimodal rehabilitering är till för dig som har långvarig smärta i nacke, axlar och rygg eller generell smärta i hela kroppen. Din läkare bedömer om du behöver ingå i Multimodal rehabilitering och skriver en remiss till oss. I nästa steg får du besvara några frågeformulär, träffa sjukgymnast, läkare, arbetsterapeut och samtalsterapeut för bedömning.

  Syftet med teamets bedömning är att se vilket rehabiliteringsbehov du har och därför görs en kartläggning av fysiska, psykiska, sociala och arbetsmässiga resurser och hinder. Tillsammans med teamet har du ett planeringsmöte där målet med din rehabilitering beskrivs och hur du med stöd av teamet ska nå den önskade förändringen. Vi samarbetar även med andra aktörer som är viktiga för dig, t ex Försäkringskassan, arbetsgivare och Arbetsförmedlingen.

  För att kunna tillgodogöra dig rehabiliteringen hos oss är det viktig att du är beredd att aktivt arbeta för att förändra och förbättra din livssituation.

 • På Primärvårdsrehab träffar sjugymnasten/fysioterapeuten patienter från 5 års ålder. Vi erbjuder individuell behandling. Behandlingen kan innehålla ledmobilisering, fysisk träning, kroppsmedvetandeträning i form av Basal kroppskännedom, idrottsskadebehandling, yrselbehandling, smärtbehandling med akupunktur eller TENS.

  Förutom individuella bedömningar / behandlingar erbjuder vi teamverksamhet för smärtpatienter och KOL-patienter. Vi bedriver även gruppverksamhet.

  Här finns:

  • Artrosskola
  • Handledd träning i gym
  • Smärt- och stresshanteringsgrupp
  • Ungdomsgrupp i mediyoga/avslappning
  • Barn-/ungdomsgrupp träning i gym
  • Seniorgrupp träning i gym

   

  Kontakt:
  Telefon 023-49 15 50
  Telefontid: Helgfri måndag - fredag 8:00-12:00
  Återbud kan lämnas dygnet runt

Inom rehabilitering arbetar sjukgymnaster och arbetsterapeuter. Målet är att återvinna eller bibehålla bästa möjliga funktionsförmåga samt skapa goda villkor för ett självständigt liv och ett aktivt deltagande i samhällslivet.

Till oss kan du vända dig utan remiss vid besvär från muskler och leder. Vi arbetar med funktions- och aktivitetsbedömningar, behandling, träning. Vi förskriver även hjälpmedel för primärvårdens patienter.

Vad gäller hjälpmedelsutprovningar i hemmet och intyg för bostadsanpassningar hänvisas till arbetsterapeuter som arbetar inom kommunens hemsjukvård och rehabilitering.

Telefon:

Sjukgymnastik/fysioterapi 023-49 15 50

Arbetsterapi 023-49 15 51

Driftsform

Driftsform: Landsting/Region