Neonatalavdelningen, Östersund

Kyrkgatan 16, 831 83 Östersund

Telefonnummer:

063-15 44 83

Öppettider:

  • Mån-FreDygnet runt

Fler tider och telefonnummer

Besöksadress:
Kyrkgatan 16, 831 83 Östersund
Vägbeskrivning:
Anmäl dig i god tid före besöket i huvudentrén på Östersunds sjukhus. Följ skyltningen från huvudentrén på plan 6 till neonatalmottagningen på avdelning 108, barn - och ungdom.
Län, kommun:
Jämtlands län, Östersund
Postadress:
Östersunds sjukhus, 831 83 Östersund
Webbplats:
https://www.regionjh.se/donerabrostmjolk

Avdelningen

Östersunds neonatalvård innefattar vård till barn som behöver extra stöd och medicinska hjälp i samband med födelsen, det kan vara enkla omvårdnadsåtgärder eller mer avancerad medicinsk intensivvård. Vårdtiden på avdelningen kan vara allt från några timmar till flera månader. Avdelning 109 tar emot barn från Jämtland Härjedalen fr.o.m. graviditetsvecka 28+0 upp till sex månaders ålder.

Avdelningen arbetar familjecentrerat, vilket innebär att föräldern är barnets viktigaste person i omvårdnaden och att vi utgår från varje barns individuella förmågor och behov. Alla föräldrar har möjlighet att bo hos barnet, antingen i samma rum eller i ett rum i nära anslutning till barnet.

Östersunds neonatalavdelning har samarbete med neonatalavdelningarna i Umeå, Uppsala och Lund där vårdas barn födda tidigare än graviditetsvecka 28+0, samt nyfödda som behöver mer specialiserad vård.

Neonatalmottagningen

En mottagning där barnsjuksköterskor och läkare följer upp för tidigt födda och sjuka nyfödda som tidigare vårdats på avdelningen, enligt det nationella programmet för neonatal uppföljning.


Neonatal hemvård

De barn som är friska men inte helt färdigvårdade, och som fortfarande har behov av viss kontakt med avdelningen, skrivs in i den neonatala hemvården. Där vårdas barnet i hemmet av sina föräldrar och har även täta återbesök på avdelningen med en barnsjuksköterska och barnläkare.

Information till besökare

Besöksregler

På grund av ökad infektionskänslighet ska syskon och övriga besökare vara friska, men är efter överenskommelse välkomna.

Driftsform

Driftsform: Landsting/Region