Kallinge vårdcentral

Gjutarevägen 1-3 Kallinge

Visa på kartaVägbeskrivning

Telefonnummer
Telefontider
DagÖppettiderKommentarer
Måndag08.00–16.00
Tisdag08.00–16.00
Onsdag08.00–16.00
Torsdag08.00–16.00
Fredag08.00–15.00
LördagStängt
SöndagStängt
Växeltelefon

Öppettider
Måndag
08.00–17.00
Tidsbokade besök
Tisdag
08.00–17.00
Tidsbokade besök
Onsdag
08.00–17.00
Tidsbokade besök
Torsdag
08.00–17.00
Tidsbokade besök
Fredag
08.00–15.00
Tidsbokade besök
15.00–17.00
Endast akuta besök
Lördag
Stängt
Söndag
Stängt

Besöksadress:
Gjutarevägen 1-3 Kallinge
Län, kommun:
Blekinge län, Ronneby
Postadress:
Gjutarevägen 3, 372 50 Kallinge

Vägbeskrivning

Hitta hit:

Parkeringsplats finns både på framsidan och på baksidan av vårdcentralen. Bussen stannar vid Kallinge torg cirka 200 meter från vårdcentralen. Skyltat till vårdcentralen.

Ingången till Kallinge vårdcentral

Centralt och bra läge i Kallinge. Vi finns på Gjutarevägen 1-3. Ett vänligt bemötande och god tillgänglighet är våra ledord. Hos oss möter du yrkeskunniga och medkännande medarbetare och allt du kan förvänta dig hos en vårdcentral: läkare, distriktssköterskor, undersköterskor, biomedicinsk analytiker, psykolog och medicinsk sekreterare. Alla våra läkare har allmänmedicinsk specialistkompetens.

På vårdcentralen finns den vård som är basen i hälso- och sjukvården, det vill säga den vård som inte kräver sjukhusets resurser eller utrustning. Det är i första hand hit du ska vända dig när du blir sjuk och vill få kontakt med vårdpersonal

Driftsform

Driftsform: Region

Det finns olika sätt att söka vård beroende på vad du har för besvär eller behov. Här hittar du information om hur du söker vård i Blekinge.

På samma sida hittar du också vår symtomguide med tips på självhjälp för de vanligaste symtomen som feber, hosta och halsont.

På vårdcentralen kan du till exempel få hjälp med:

• akuta sjukdomar, skador och besvär.
• kontroll av kroniska sjukdomar.
• fysioterapi och rehabilitering.
• förebyggande hjälp som vaccinationer, hälsokontroller och råd om levnadsvanor.

 • Jourcentralen har öppet vardagar mellan klockan 17.00 och 21.00. Lördagar och söndagar har jourcentralen öppet mellan klockan 08.00 och 21.00. Till jourcentralen kommer du med akuta besvär som inte kan vänta tills din vårdcentral öppnar igen. Du bokar tid genom att ringa jourcentralen på telefon. Du kan också ringa 1177 för att få en medicinsk bedömning som kan leda till en tid på jourcentralen.

  Läs mer på jourcentralens sida.

 • Vårdrelaterade yrken på vårdcentralen är allmänläkare, astmasjuksköterska, biomedicinsk analytiker, diabetssjuksköterska, distriktssköterska, distriktssköterska med specialistutbildning inom psykiatri, medicinsk sekreterare, medicinsk fotvårdsspecialist och undersköterska. Hos oss finns både manliga och kvinnliga läkare.

  Chef för Kallinge vårdcentral är Marina Jönsson.

 • I appen Din vård Region Blekinge kan du kontakta Kallinge vårdcentral digitalt. Du hittar appen under länken "appen Din vård Region Blekinge" högre upp på sidan.

  När du går in i Din vård Region Blekinge skriver du in ditt ärende. Du får då en medicinsk bedömning, och åtgärder efter behov. Det kan handla om att ge dig råd om hur du tar hand om dig själv, eller att erbjuda ett digitalt eller fysiskt besök till en läkare eller sjuksköterska.

  För digitala besök gäller samma avgift som för ett fysiskt besök. Här kan du läsa mer om vilka avgifter som gäller för besök i hälso- och sjukvården.

 • Astmasköterskan hjälper dig att hantera din sjukdom. Vi erbjuder information och rådgivning, spirometritest där lungfunktionen mäts och träning i att använda medicin och hjälpmedel. Boka via telefonrådgivningen: 0457-73 17 90.

 • Alla barn mellan 0-6 år har rätt till kostnadsfri barnhälsovård enligt ett nationellt program. Under barnets första år är besöken täta och görs på barnavårdscentralen (BVC), som hembesök och i föräldragrupper.

  På BVC görs hälsoundersökningar och samtalas om exempelvis barns hälsa, utveckling, kost, sömn, säkerhet och föräldraskap. Alla barn erbjuds vaccinationer mot ett flertal sjukdomar.

  På BVC arbetar specialistutbildade sjuksköterskor och läkare som samarbetar med exempelvis psykologer, logopeder, dietister, barnsjukvård, barnomsorg och socialtjänst.

  Kontaktuppgifter för rådgivning och bokning är samma som till vårdcentralen: telefonnummer 0457-73 17 90.


  Läs mer om barnhälsovård på 1177.se

  Läs tema Barn och föräldrar på 1177.se

 • På vårdcentralerna finns första linjen för barn och ungas psykiska hälsa. Hit kan barn, ungdomar samt deras familjer komma för att få råd, stöd och kortare behandling vid till exempel stress, oro, nedstämdhet, ilska eller sömnsvårigheter. Det kan även handla om kriser eller konflikter i hemmet. Barn och ungdomar upp till 18 år kan komma tillsammans med sin familj eller själva. Föräldrar kan även komma utan sina barn. Barnlotsen som nås via första linjen för barn och ungas psykiska hälsa kan hjälpa de familjer som inte vet vart de ska vända sig så de kommer rätt. Vi som jobbar här är legitimerade psykologer och psykoterapeuter samt kuratorer och vi har tystnadsplikt.

  Du når oss på vår callbacktelefon 0457-73 10 16.

 • Alla fysioterapeuter/sjukgymnaster, arbetsterapeuter och samtalsterapeuter tillhörande Region Blekinges vårdcentraler i Ronneby, Kallinge och Bräkne-Hoby har bildat en gemensam enhet: Ronneby rehabiliteringscenter. Detta innebär ökad tillgänglighet och samlad kompetens så att du som vårdsökande lättare får tillgång till de resurser och den kompetens som just du behöver.

  Läs mer om Ronneby rehabiliteringscenter och se kontaktuppgifter

 • Till diabetesmottagningen kallas du som har diabetes typ 2 för information, uppföljning, stöd till förebyggande åtgärder och behandling. Om du precis har fått diabetes, kan du ofta klara dig med kostbehandling. Du kan då få råd om hur du på bästa sätt ändrar din kost och håller dig i form. Kontakt med diabetessköterska görs via telefonrådgivningen på telefonnummer 0457-73 17 90.

 • Familjeläkarna är specialister inom allmänmedicin. Detta innebär att samtliga familjeläkare har en bred medicinsk utbildning och kompetens att ta hand om de flesta sjukdomssymtom. Om det behövs kan familjeläkaren ge remiss till annan vård. För sjukvårdsrådgivning och tidsbokning till läkare, ring 0457-73 17 90.

 • Demenssjuksköterskan vänder sig till dig som har en demenssjukdom eller har en närstående med demenssjukdom. Vi kan ge hjälp hemma hos dig som är sjuk, både om du bor i det egna hemmet eller ett särskilt boende. Målet är att både den som är sjuk och anhörig ska kunna ha ett självständigt liv. Kontakta din läkarmottagning eller distriktssköterska om du är orolig för egen del eller för någon närstående.

 • På distriktssköterskemottagningen kan vi hjälpa dig med bland annat blodtryckskontroller, såromläggningar, vaccinationer och injektioner och hälsorådgivning. Vi förskriver även hjälpmedel, till exempel vid inkontinens. Du måste boka tid innan du besöker mottagningen. Ring 0457-73 17 90 för att boka tid.

  Vi har även en distriktssköterskemottagning i Hallabro för tidsbokade besök.
  Telefonnummer för tidsbokning: 0734-47 14 98. Det går även bra att boka ditt besök via Kallinge vårdcentrals callback.

 • Mottagningen är riktad till dig med lätt till måttlig hjärtsvikt för uppföljning eller inställning av medicinering. Vi har ett nära samarbete med din ordinarie läkare på vårdcentralen, hemsjukvården och vid behov kurator eller dietist. För tidsbokning, ring 0457- 73 17 90.

 • Du måste boka tid även för blodprovstagning. För att ta prover på vårdcentralen måste det finnas en provtagningsremiss. Boka en tid genom att ringa 0457-73 17 90 och med knappval välja provtagning eller genom att logga in på 1177. Vi har begränsade tider för provtagning, tänk på att vara ute i god tid när du ska boka.

  Har du förkylningssymtom behöver du omboka din tid.

  Om du ska lämna fasteblodprover ska du inte ha ätit eller druckit någonting på 12 timmar före provtagningen.

  Vi som arbetar på laboratoriet är biomedicinska analytiker och undersköterskor.

 • På vår livsstilsmottagning ser vi hela dig, både kropp och själ. Vi går igenom ett antal frågor kring din livsstil och tillsammans med dig försöker vi hitta lösningar för att du ska få balans i ditt liv och må bättre. Vi kan hjälpa dig med till exempel

  • råd och tips kring kost och hälsa
  • viktminskning
  • att sluta med missbruk av nikotin och alkohol
  • akupunktur mot stress och sömnbesvär
  • basal kroppskännedom för såväl fysiskt som psykiskt välbefinnande.

  Boka tid genom att ringa telefonnummer 0457-73 17 90 eller kontakta oss genom våra e-tjänster.

 • Vänd dig i första hand till din vårdcentral om du har psykiska besvär. Det kan till exempel vara ångest, lättare depression, sorg, eller svårt att sova.

  Ibland räcker det med besöket hos oss. Annars hjälper vi dig vidare till specialistvård.

  Läs mer:
  Psykisk hälsa/ohälsa
  Att söka psykiatrisk vård i Blekinge
  Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa

 • Alla vårdcentraler har ett gemensamt grundutbud som bland annat innehåller grundläggande hälso- och sjukvård, barnhälsovård, rehabilitering, psykosociala insatser, rådgivning och förebyggande insatser. Utöver det erbjuder vi också hälsokontroll, intyg och vaccination.

 • Information om PSA-provtagning

  PSA är en förkortning för prostata-specifikt antigen.

  PSA är ett protein som bildas i prostatakörteln på män och som också finns i blodet. Förhöjda PSA-värden kan bero på flera åldersrelaterade sjukdomar, men också godartad prostataförstoring, prostatit och prostatacancer.

  Med denna information och den bifogade broschyren från Socialstyrelsen, vill Region Blekinge informera dig som är man mellan 50 och 70 år och inte har några symptom på prostatacancer, om PSA-blodprov.

  Det är svårt att veta om nyttan med PSA-prov överväger de negativa effekterna med ett prov. Därför finns det ingen allmän rekommendation om att alla män ska testas. Du tar själv ställning till om du vill testa dig genom att värdera tänkbara fördelar och nackdelar med provet.

  Fördelar och nackdelar med PSA-provtagning

  En tidigt funnen prostatacancer kan ofta botas. Det enklaste sättet att spåra prostatacancer är med ett PSA-blodprov. Den viktigaste fördelen med PSA-prov är att tidig upptäckt och behandling av prostatacancer minskar risken för allvarlig prostatacancer i framtiden.

  Den viktigaste nackdelen är att hos en del män kan en prostatacancer upptäckas och behandlas trots att cancern aldrig skulle ha utvecklats till en allvarlig sjukdom. Det är fler män som behandlas efter PSA-prov, än som botas från en livshotande cancer. Behandlingen kan ge bestående biverkningar.

  För att du ska kunna ta ett så välinformerat beslut som möjligt vill vi att du läser igenom broschyren "Om PSA-prov" och sedan tar ställning till om du vill testa dig.
  Är du 50-70 år och har beslutat dig för provtagning efter att ha läst informationen ovan och den bifogade broschyren "Om PSA-prov"? Kontakta din vårdcentral för provtagning.
  Mer information finns på 1177.se, sök PSA.

  Tillhör du de män som redan testat dig?

  Har testet visat ett PSA-värde under 1,0 behöver du inte ta nästa förrän efter sex år.
  Män över 60 år som har ett PSA-värde under 1,0 behöver inte ta fler PSA-blodprov.
  Alla män som har ett PSA-värde mellan 1 och 3 bör kontrollera sig vart annat år. Din läkare informerar dig om vad som gäller för dig.

  Män med två nära släktingar (far, bror, son) med prostatacancer bör kontrolleras regelbundet från 40 års ålder. Kontakta din läkare.

  Du som har tagit del av Socialstyrelsens information om PSA-provtagning kan gå till din vårdcentral för provtagning utan remiss.

  Socialstyrelsens information om PSA-provtagning.

  Om du, efter att ha läst Socialstyrelsens information om PSA-provtagning vill ta PSA-prov, gå till din vårdcentral och fyll i blanketten Frågor till Dig som funderar på att ta PSA-prov. Du hittar blankett för utskrift här under, den finns också utskriven på din vårdcentral.

Du är välkommen på provtagning om du har bokat tid. Ring 0457-73 17 90 för att boka tid.

Till toppen av sidan