Hörselvården, Visby

Brömsebroväg 8, VISBY

Visa på kartaVägbeskrivning

Telefonnummer
0498-26 83 33
Öppet idag
  • 08:00 - 15:00för bokade besök
Telefontid idag
  • 06:00 - 21:00når du tidsväljaren
  • 08:00 - 15:00för bokade samtal

Fler tider och telefonnummer

Telefontider
  • Mån - Fre06:00 - 21:00 når du tidsväljaren
  • Mån - Tor08:00 - 16:00 för bokade samtal
  • Fre08:00 - 15:00 för bokade samtal
Öppettider
  • Mån - Tor08:00 - 16:00 för bokade besök
  • Fre08:00 - 15:00 för bokade besök

Besöksadress:
Brömsebroväg 8, VISBY
Län, kommun:
Gotlands län, Gotland
Postadress:
621 84 VISBY
Webbplats:
https://www.gotland.se/horselvarden

Vägbeskrivning

Hitta hit:

Mottagningen ligger på Korpenområdet

Hörselvården erbjuder insatser som bidrar till att personer med hörselnedsättning återvinner eller bibehåller bästa möjliga funktionsförmåga. Målet är att för individen skapa goda villkor för ett självständigt liv och ett aktivt deltagande i samhället. Insatserna utformas och utförs med utgångspunkt i en patientcentrerad vård.


För att komma till Hörselvården behöver du en remiss. På vårdcentralen finns möjlighet att göra en första hörselundersökning. Om undersökningen visar att du är i behov av hörselrehabilitering skickas en remiss till Hörselvården och du blir sedan kallad för ett bedömningsbesök.


Hörselvården arbetar nära med öronsjukvård, skola, habilitering, äldreomsorg, Tolkcentralen, Syncentralen, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen Hörsel.


På Hörselvården arbetar audionom, kurator, syn- och hörselinstruktör, tekniker samt sekreterare.


Det här kan Hörselvården hjälpa dig med,


*Hörselmätning i samband med hörselrehabilitering.

*Utprovning, anpassning och service av hörhjälpmedel, utifrån Region Gotlands regelverk.

*Rådgivning, samtalsstöd, information och utbildning till dig som är patient, närstående eller kringpersonal.

*Introduktionskurs i teckenspråk till familjer med barn som har en hörselnedsättning eller dövhet.

*Insatser i samverkan med Syncentralen och Tolkcentralen till patienter med kombinerad syn och hörselnedsättning.


Enhetschef Renée Adlertz

Driftsform

Driftsform: Region

Information till patienter

INFORMATION TILL DIG SOM GENOMGÅTT HÖRSELREHABILITERING PÅ FASTLANDET EFTER ATT HA ÅBEROPAT VÅRDGARATIN.

Då du avslutat din hörselrehabilitering på fastlandet övergår ansvaret för dina hörapparater till oss på Hörselvården på Gotland. Det innebär att vi sköter framtida service eller justeringar - men du är själv ansvarig för att beställa och byta vissa förbrukningsartiklar. Kontakta oss om du saknar beställningskort.

Vid problem med dina hörapparater:

*Skicka dem till: Hörselvården, Brömsebroväg 8, 612 81 Visby. Ange personnummer, namn och paketera dem väl!

*Lämna dem i avsedd brevlåda intill Hörselvårdens väntrum på Brömsebroväg 8. Bifoga personuppgifter och felet med hörapparaterna (blankett finns vid lådan)

*Ring oss för tidsbokning, se telefonnummer ovan

*Kontakta oss via formulär på 1177

Obs! En första översyn av hörapparater kan ta upp till tre arbetsdagar.

Remisskrav

Remiss från läkare eller sjuksköterska krävs för samtliga nya patienter.

Till toppen av sidan