Välj region för att få mer information från 1177.se

Välj region för att få mer information från 1177.se
karta

Hässelbymottagningen, Beroendecentrum Stockholm

Hässelby Torg 14, II, Hässelby

Telefonnummer:

08-123 473 00

Öppettider:

  • Mån-Fre08:00 - 16:30

Fler tider och telefonnummer

Besöksadress:
Hässelby Torg 14, II, Hässelby
Vägbeskrivning:
T-banan till Hässelby gård, från T-banan, ta till höger, gå förbi matbutiken, vi finns i ett brunt tegelhus.
Län, kommun:
Stockholms län, Stockholm
Postadress:
Box 3348, 165 21 Hässelby
Webbplats:
http://www.beroendecentrum.se

Lokal öppenvårdsmottagning för patienter med beroendeproblematik. Beroendeutredningar och bedömningar. Abstinensbehandling och stöd vid återfall.
Vi samverkar och är samlokaliserade med Vuxenenheten, Stadsdelsförvaltningen i Hässelby.
 
Vi har akuttid kl:9.00 måndag-fredag för patienter som är utskrivna från slutenvården.
 
Telefonrådgivningstid måndag-fredag kl. 11.30-12.00 på telefonnummer 123 473 00. 
Vi är anslutna till Mina Vårdkontakter på Vårdguiden.

Vi har avtal med region Stockholm inom

  • Lokal integrerad beroendevård

Driftsform

Driftsform: Landsting/Region

Certifiering: 2013-04-05