Telefonnummer:

08-123 351 50

Telefontider:

  • Mån08:30 - 11:30
  • Ons-Fre08:30 - 11:30

Fler tider och telefonnummer

Besöksadress:
Olivecronas väg 5, Punkt C, våning 1, STOCKHOLM
Län, kommun:
Stockholms län, Stockholm
Postadress:
Olivecronas väg 5, 113 61 STOCKHOLM
Webbplats:
http://www.habilitering.se/resurscenter

Habiliteringens resurscenter ger information och rådgivning till alla intresserade om funktionsnedsättningar, samhällets stöd och kommunikativt och kognitivt stöd. Det gör vi bland annat genom en frågetjänst, ett bibliotek och en visningsmiljö. Barn och vuxna med autism, intellektuell funktionsnedsättning, rörelsenedsättning och förvärvad hjärnskada kan få individanpassade insatser kring kommunikativt och kognitivt stöd genom remiss. Vi har kurser för anhöriga och nätverk och en webbkurs för unga med autism, Scope. Andra delar i vår verksamhet är podden Funka olika, tidningen Funktion i fokus och webbplatserna autismforum.se, asdföräldrar.se, funktionshindersguiden.se och ungochasperger.se. Vi utvecklar även internetbaserad habilitering och ger stöd och handledning internt inom Habilitering & Hälsa.

Driftsform

Certifiering: 2013-04-05