Bräkne-Hoby vårdcentral, Bräkne-Hoby

Parkvägen 4

Bräkne-Hobys vårdcentral är stängd den 23 augusti. Vid akuta besvär kontakta Kallinge vårdcentral.

Telefonnummer:

0457-73 18 20

Telefontider:

 • Mån-Tor08:00 - 16:00
 • Fre08:00 - 12:00

Öppettider:

 • Mån-Tis08:00 - 10:00 Provtagning
 • Mån-Tor08:00 - 17:00
 • Tor08:00 - 10:00 Provtagning
 • Fre08:00 - 13:00

Fler tider och telefonnummer

Besöksadress:
Parkvägen 4
Vägbeskrivning:
Parkeringsplats finns på framsidan vid vårdcentralens entré (mitt emot serviceboende Lindebo). Buss och tåg stannar vid tågstationen cirka en kilometer från vårdcentralen.
Län, kommun:
Blekinge län, Ronneby
Postadress:
Bräkne-Hoby vårdcentral, Parkvägen 4, 372 60 Bräkne-Hoby

Det finns olika sätt att söka vård beroende på vad du har för besvär eller behov. Här hittar du information om hur du söker vård i Blekinge.

På samma sida hittar du också vår symtomguide med tips på självhjälp för de vanligaste symtomen som feber, hosta och halsont.

På vårdcentralen kan du till exempel få hjälp med:

• Akuta sjukdomar, skador och besvär.
• Kontroll av kroniska sjukdomar.
• Fysioterapi och rehabilitering.
• Förebyggande hjälp som vaccinationer, hälsokontroller och råd om levnadsvanor.

 • Vårdrelaterade yrken på läkarmottagningen är allmänläkare, biomedicinsk analytiker, diabetessköterska, distriktssköterska, medicinsk sekreterare och undersköterska.

  Chef för Bräkne-Hoby vårdcentral är Anna Svensson.

 • Astmasköterskan hjälper dig att hantera din sjukdom. Vi erbjuder information och rådgivning, spirometritest där lungfunktionen mäts och träning i att använda medicin och hjälpmedel.

  Boka via telefonrådgivningen: 0457-73 17 90.

 • Alla barn mellan 0-6 år har rätt till kostnadsfri barnhälsovård enligt ett nationellt program. Under barnets första år är besöken täta och görs på barnavårdscentralen (BVC), som hembesök och i föräldragrupper.

  På BVC görs hälsoundersökningar och samtalas om exempelvis barns hälsa, utveckling, kost, sömn, säkerhet och föräldraskap. Alla barn erbjuds vaccinationer mot ett flertal sjukdomar.

  På BVC arbetar specialistutbildade sjuksköterskor och läkare som samarbetar med exempelvis psykologer, logopeder, dietister, barnsjukvård, barnomsorg och socialtjänst.

  Kontaktuppgifter för rådgivning och bokning:

  Du är välkommen att ringa vår telefonrådgining på 0457 - 73 18 20. Besök hos oss måste tidsbeställas i förväg.

  Läs mer om barnhälsovård på 1177.se

  Läs tema Barn och föräldrar på 1177.se

 • På vårdcentralerna finns första linjen för barn och ungas psykiska hälsa. Hit kan barn, ungdomar samt deras familjer komma för att få råd, stöd och kortare behandling vid till exempel stress, oro, nedstämdhet, ilska eller sömnsvårigheter. Det kan även handla om kriser eller konflikter i hemmet. Barn och ungdomar upp till 18 år kan komma tillsammans med sin familj eller själva. Föräldrar kan även komma utan sina barn. Barnlotsen som nås via första linjen för barn och ungas psykiska hälsa kan hjälpa de familjer som inte vet vart de ska vända sig så de kommer rätt. Vi som jobbar här är legitimerade psykologer och psykoterapeuter samt kuratorer och vi har tystnadsplikt.

  Du når oss på vår callbacktelefon 0457-73 10 16.

 • Familjeläkarna är specialister inom allmänmedicin. Detta innebär att samtliga familjeläkare har en bred medicinsk utbildning och kompetens att ta hand om de flesta sjukdomssymtom. Om det behövs kan familjeläkaren ge remiss till annan vård. Ring läkarmottagningen för sjukvårdsrådgivning och tidbokning till läkare.

 • Demenssjuksköterskan vänder sig till dig som har en demenssjukdom eller har en närstående med demenssjukdom. Vi kan ge hjälp hemma hos dig som är sjuk, både om du bor i det egna hemmet eller ett särskilt boende. Målet är att både den som är sjuk och anhörig ska kunna ha ett självständigt liv. Kontakta din läkarmottagning eller distriktssköterska om du är orolig för egen del eller för någon närstående.

 • Alla sjukgymnaster, arbetsterapeuter och samtalsterapeuter tillhörande Region Blekinges vårdcentraler i Ronneby, Kallinge och Bräkne-Hoby har bildat en gemensam enhet: Ronneby rehabiliteringscenter. Detta innebär ökad tillgänglighet och samlad kompetens så att du som vårdsökande lättare får tillgång till de resurser och den kompetens som just du behöver.

   

  Läs mer om Ronneby rehabiliteringscenter och se kontaktuppgifter

 • När du blir sjuk eller får någon mindre skada behöver du inte alltid träffa en läkare. Då kan du kontakta en distriktssköterska. Distriktssköterskornas arbete omfattar flera av sjukvårdens grenar, från spädbarnsvård till äldrevård.

  Innan du kommer på besök måste du boka tid. För rådgivning och tidsbeställning var god ring klockan 8.00-16.00 måndag-torsdag, 8.00 – 12.00 fredag. Telefon 0457–73 18 20

 • Hjärtsviktsmottagningen är riktad till dig med lätt till måttlig hjärtsvikt för uppföljning eller inställning av medicinering. Vi har ett nära samarbete med din ordinarie läkare på vårdcentralen, hemsjukvården och vid behov kurator eller dietist. För tidsbokning ring 0457-73 17 90.

 • När du ska ta prover anmäler du dig i receptionen när du kommer. Om du ska lämna fasteblodprover ska du inte ha ätit någonting. Det går bra att dricka vatten. Vi har provtagning: måndag, tisdag och torsdag klockan 8.00- 10.00. Övriga dagar efter tidsbeställning på telefonnummer 0457-73 18 24. Vid obokat besök till laboratorium och provtagning kan viss väntetid uppstå. Vi som arbetar på laboratoriet är biomedicinsk analytiker och undersköterska.

 • På vår livsstilsmottagning ser vi hela dig, både kropp och själ. Vi går igenom ett antal frågor kring din livsstil och tillsammans med dig försöker vi hitta lösningar för att du ska få balans i ditt liv och må bättre. Vi kan hjälpa dig med till exempel

  • råd och tips kring kost och hälsa
  • viktminskning
  • att sluta med missbruk av nikotin och alkohol
  • akupunktur mot stress och sömnbesvär
  • basal kroppskännedom för såväl fysiskt som psykiskt välbefinnande.

  Boka tid genom att ringa telefonnummer 0457-73 17 90.

 • Vänd dig i första hand till din vårdcentral om du har psykiska besvär. Det kan till exempel vara ångest, depression, sorg, eller svårt att sova.

  Ibland räcker det med besöket hos oss. Annars hjälper vi dig vidare till specialistvård.

  Läs mer:

  Psykisk hälsa/ohälsa
  Att söka psykiatrisk vård i Blekinge
  Stöd och hjälp för unga i Blekinge

 • Alla vårdcentraler har ett gemensamt grundutbud som bland annat innehåller grundläggande hälso- och sjukvård, barnhälsovård, rehabilitering, psykosociala insatser, rådgivning och förebyggande insatser. Utöver det erbjuder vi också

  • Fotvård
  • hjärtsviktsmottagning
  • livsstilsmottagning
  • vaccinationsmottagning.

Centralt och bra läge i Bräkne-Hoby. Vi finns på Parkvägen 4. Ett vänligt bemötande, kontinuitet och god tillgänglighet är våra ledord. Hos oss möter du yrkeskunniga och medkännande medarbetare och allt du kan förvänta dig på en läkarmottagning. Alla våra läkare har allmänmedicinsk specialistkompetens. Vi har mottagningar för diabetes och eget laboratorium med särskilt utbildad laboratoriepersonal. Barnhälsovården har egen läkare. Läs mer om vad vi erbjuder under fliken Vårt utbud.

På läkarmottagningen finns den vård som är basen i hälso- och sjukvården, det vill säga den vård som inte kräver sjukhusets resurser eller utrustning. Det är i första hand hit du ska vända dig när du blir sjuk och vill få kontakt med vårdpersonal.

Information till patienter

Fredagar har läkarmottagningen öppet till klockan 13.00. Från 13.00-17.00 hänvisas patienter till Kallinge vårdcentral vid akuta problem.

Driftsform

Driftsform: Landsting/Region