LÄS ANDRAS FRÅGOR

Hur inverkar kaffe och snus på blodsockret?

Fråga

Jag undrar hur kaffe och snus inverkar på blodsockret?

Svar

När det gäller kaffe och blodsocker finns inte så många vetenskapliga undersökningar gjorda. De studier som ändå gjorts har gett lite motsägelsefulla resultat.

Kaffe och blodsocker

Personer som har diabetes brukar inte avrådas från att dricka kaffe.

Snus och blodsocker

När det gäller snus har en svensk studie visat att snusare har en viss ökad risk för att få typ 2-diabetes. Forskarna funderar över om orsaken kan vara att nikotinet i snuset leder till en försämrad effekt av kroppens insulin. Det innebär att kroppens eget insulin fungerar sämre än normalt och det är ett tidigt stadium i utvecklingen av typ-2 diabetes.

Orsaken till att snus har denna effekt på insulinkänsligheten är inte klarlagd. Sannolikt beror det till viss del på att nikotinet i snus leder till att blodkärlen drar ihop sig. Därmed får man en försämrad blodcirkulation i kroppens olika organ, framför allt i musklerna. En försämrad cirkulation leder i sin tur till sämre förutsättningar för att ta upp socker från blodet till musklerna, där sockret fungerar som bränsle.

Tomas Fritz, Läkare, specialist i allmänmedicin

Till toppen av sidan