Koottua informasuunia covid-19:sta

Neuvoja sulle jollako oon covid-19

Råd till dig som har covid-19 - tornedalsfinska

Tässä oon neuvoja sulle jollako oon covid-19 saihraus. Neuvot jällaavat sinua joka saatat olla kotona etkä tartte sairalanhoitoa. Ota yhtheyttä hoijon kansa jos sie tulet saihraamaksi.

Se oon tärkeätä ette sie jäät kotia jos sie olet sairas. Usseimat ei tartte jättää pruuia. Lue lissää tekstissä Jätä covid-19 pruui.

Vaksineerauta itteä covid-19 vasten ko sie olet parantunnu, jos sie et ole jo vaksineerattu.

Valikoitte rekiuuni sivun yläosassa ette saaja lissää informasuunia mikä jällaa sielä missä sie olet.

Du kan läsa texten på svenska här.

Juo paljon

Se oon tärkeätä jua paljon, olletikki jos sulla oon kuume elikkä yskä. Se saattaa olla miehleistä jua jotaki lämmintä elikkä kylmää jos sulla oon kurkku kipeä.

Juo esimerkiksi vettä, teetä, lientä elikkä soppaa.

Sie saatat kansa syä klassia, jääklassia elikkä jokurttiä.

Laita ekstra tyynyjä pään alle

Se oon hyvä jos sie saatat maata pää korkealla. Se auttaa jos sinua ryityttää paljon. Laita ekstra tyynyjä pään alle ko sie nukut.

Piä viileätä nukkumahuohneessa

Se saattaa olla miehleistä ette oon viileätä huohneessa jossako sie nukut.

Sie saatat esimerkiksi laskea lämpöä elementissä elikkä aukasta klasin.

Yritä liikkua

Sie tarttet levätä ko sie olet sairas. Mutta se ei ole hyvä maata rauhassa liika pitkhään. Se oon parempi jos sie yrität liikkua.

Yritä liikkua jonku kerran päivässä.

Nämät oon esimerkkiä mitä sie saatat yrittää tehhä:

  • Liikuta jalkoja.
  • Muuta joskus kylkeä jonka päälä sie makkaat.
  • Istahta elikkä seisahta joskus ylös.

Ko sie voit paremin sie saatat yrittää olla ulkona ja liikkuja. Älä tehe enämpää ko sie jaksat.

Sie saatat käyttää resäptivaphaita lääkheitä

Sie saatat käyttää lääkheitä joissako oon paracetamoolia jos sulla oon korkea kuume. Lääkheet oon resäptivaphaat.

Yli kuuen kuukauen vanhaat lapset saattavat käyttää lääkheitä joissako oon paracetamoolia. Jos lapset oon alle kuus kuukautta sie tarttet kysyä lääkäriltä ensinä.

Jos sulla oon kurkku kipeä sie saatat pruuata kurkkupilleriä.

Sie saatat käyttää nokkaspreitä

Sie saatat käyttää nokkatippoja elikkä nokkaspreitä jos sulla oon nokka tupossa. Niitä oon resäptivaphaita nokkatippoja ja nokkaspreitä jokka sisältävät suolavettä.

Niitä oon kansa resäptivaphaita nokkatippoja ja nokkaspreitä jokka tekevät ette nokka ei ole niin tupossa. Sie piät käyttää semmosia nokkatippoja elikkä nokkaspreitä korkeinthaans kymmenen päivää.

Vältä polttamista

Yritä ette sie et polta elikkä käy paikoissa joissako muut henkilöt polttavat. Rykiminen pahenee sausta.

Sie joka tarttet olla kotona

Se saattaa tuntua yksinhäiseltä ette olla kotona. Monet henkilöt tykkäävät ette se oon töisevä ette ei kohata henkilöitä joitako net pruukaavat kohata.

Yritä kuitenki pittää yhtheyttä kaveritten ja perheen kansa. Tet saatatta esimerkiksi soittaa toisile.

Se oon hyvä yrittää tehhä asioita samala aikaa ko tavalista. Sie saatat esimerkiksi nousta ylös ja syä fruukostin samala aikaa ko sie pruukaat.

Soita telefooninumeron 1177 jos sie halvaat apua mitä sie piät tehhä. Net jokka vastaavat oon saihraanhoitajia. Net saattavat kansa auttaa sinua missä sie saatat hakea hoitoa, jos sie voit pahemin.

Saihraanhoitajat puhuvat ruottia ja englantia.

Soita +46 771-11 77 00 jos sie soitat telefoonista jollako oon ulkomaanumero.

To the top of the page