BILDUNDERSÖKNINGAR OCH RÖNTGEN

Matstrups- och magsäcksröntgen på barn

Röntgen av matstrupen och magsäcken tar ungefär 30 minuter och gör inte ont. Vid undersökningen får barnet dricka kontrastmedel för att organen ska synas tydligt på bilderna. Du som närstående kan vara med hela tiden.

Behöver barnet förbereda sig?

Förberedelserna för den här undersökningen kan skilja sig åt lite beroende på var i landet barnet ska undersökas. I den här texten berättar vi hur det vanligtvis går till.

Barnet ska inte äta eller dricka något fyra timmar före undersökningen. Mat och dryck som finns i magen stör undersökningen och gör det svårare att bedöma bilderna.

Barnet får oftast en undersökningstid på morgonen eller förmiddagen så att hen slipper vara hungrig många timmar.

Hur går undersökningen till?

Barnet får ta av sig kläderna på överkroppen och lägga sig på ett undersökningsbord med röntgenkameran ovanför sig.

När läkaren eller sjuksköterskan säger till får barnet börja dricka kontrastmedel. Medlet är en vit vätska som inte tas upp i kroppen eller är skadligt. Det smakar inget speciellt, men ibland kan personalen blanda det med saft eller chokladpulver så att det smakar sött.

Kontrastmedlet lägger sig på ytan av matstrupen och magsäcken. Då kan läkaren se om slemhinnan är svullen, om det är trångt någonstans eller om barnet har reflux. Reflux innebär att kontrasten åker upp till matstrupen igen, alltså åt fel håll.

Läkaren kan även se hur kontrastmedlet rinner ut i tolvfingertarmen. Barnet får hjälp att vända och vrida på sig så att bilderna blir tydliga.

Du kan vara med hela tiden

Undersökningen tar ungefär 30 minuter och gör inte ont. Du som närstående kan vara med vid undersökningen. Det finns skyddsförkläde att låna.

Om det är möjligt, lämna syskon hemma.

Se till att förstå

De flesta barn brukar bli lugnade av att få veta vad som ska hända. Ju äldre ditt barn är desto viktigare är det att hen får vara delaktig i sin vård. Därför är det viktigt att du och barnet förstår informationen ni får av vårdpersonalen. De ska anpassa informationen efter barnets ålder och mognad.

Ni har rätt till tolkhjälp

Ställ frågor till vårdpersonalen om det är något ni inte förstår. Ni kan också be att få informationen nedskriven för att läsa den i lugn och ro. Ni har även rätt till tolkning till andra språk eller tolkhjälp om någon har hörsel- eller synnedsättning.

Vad kan undersökningen visa?

Röntgen av matstrupen och magsäcken kan till exempel visa om det finns något hinder i magmunnen. En undersökning kan också visa om barnet har så kallat bråck på matstrupen.

Hur mår barnet efteråt?

Barnets bajs kan vara ljusare än vanligt efter undersökningen. Det är ofarligt och försvinner inom något dygn. Barnet kan äta och dricka som vanligt.

Hur får jag reda på undersökningsresultatet?

Efter undersökningen analyserar en röntgenläkare bilderna. Läkaren skickar sedan svaret till den läkare som bestämde att barnet skulle undersökas. Det brukar ta en vecka men ibland får ni svar tidigare än så.

Är det farligt för barn att röntgas?

En röntgenundersökning kan vara till stor nytta för att ställa diagnos och behandla olika skador och sjukdomar. Vid varje undersökning går röntgenstrålar genom kroppen, men stråldosen ska anpassas så att den blir så liten som möjligt. Personalen tar hänsyn till barnets ålder och skyddar ibland delar av kroppen som inte behöver utsättas för onödig strålning.

Nyttan av röntgenundersökningen ska alltid vara mycket större än den eventuella risken för skador, oavsett om barnet behöver röntgas någon enstaka gång eller många gånger. Därför behöver du inte oroa dig för strålningen.

Hur stor stråldos barnet får i sig beror på vilket organ som ska röntgas. Röntgen av tänder, en arm eller lungorna ger väldigt små stråldoser, medan till exempel datortomografi av huvudet ger lite mer stråldos.

Du som följer med vid undersökningen kan låna ett skyddsförkläde så att du inte utsätts för onödig strålning. Berätta för personalen om du är gravid.

Till toppen av sidan