Syn

Ledarhundar och assistanshundar

Ledarhundar och assistanshundar är hundar som fungerar som hjälpmedel. Hundarna är särskilt utbildade för att utföra vissa uppgifter. Det kan handla om att leda sin förare förbi hinder på gatan eller att varna inför ett epilepsianfall.

En person går ute med en ledarhund.
En assistanshund hjälper sin förare med olika uppgifter. Den ger också lugn och trygghet.

Dessa hundar har alltid bara en husse eller matte. Den personen kallas förare.

När hunden arbetar har den en särskild sele eller ett särskilt täcke på sig. Hundarna får ofta följa med in på ställen där hundar annars inte är tillåtna.

Det finns flera olika typer av hundar som fungerar som hjälpmedel:

  • ledarhund
  • servicehund
  • signalhund
  • alarmerande servicehund
  • psykisk hälsa-hund. 
Till toppen av sidan