Läkemedelsinformation

Plaquenil används vid olika reumatiska sjukdomar, till exempel ledgångsreumatism och SLE. Man kan även använda läkemedlet mot vissa hudutslag som utlösts av ljus, så kallat polymorft ljusutslag.

Det verksamma ämnet i medicinen är hydroxiklorokin.

Recept och högkostnadsskydd

Plaquenil finns som tabletter i styrkan 200 milligram. Medicinen är receptbelagd.

Läkemedlet ingår i högkostnadsskyddet. Högkostnadsskyddet innebär att den kostnad man har för läkemedel på recept minskar stegvis under en tolvmånadersperiod tills man har betalat 2 300 kronor. Läs mer om högkostnadsskyddet.

Så här fungerar medicinen

Vid reumatiska sjukdomar bromsar medicinen sjukdomsförloppet genom att minska inflammationen. Då blir problem med smärta, stelhet och svullnad mindre. Vid SLE minskar medicinen också hudutslagen. Det är inte helt klarlagt hur medicinen verkar, men den hämmar produktionen av inflammationsframkallande ämnen i immunförsvarets celler.

Från att man börjar ta hydroxiklorokin tar det ungefär 1-3 månader innan medicinen har fått full effekt.

Hur tar man medicinen?

Man kan ta tabletterna med eller utan mat.

Dosering

När ett läkemedel är utskrivet på recept är dosen anpassad efter den person som ska använda medicinen. Därför är det viktigt att följa de anvisningar om dosering som står på etiketten på läkemedelsförpackningen. 

Reumatiska sjukdomar

Vid ledgångsreumatism och SLE är vanlig dos 1-2 tabletter om dagen. Ibland kan man få en högre dos under den första tiden när man börjar med behandlingen. Vid reumatiska sjukdomar blir behandlingen med hydroxiklorokin ofta långvarig.

En del personer blir mer solkänsliga i huden när de tar läkemedlet och då kan det vara lämpligt att göra uppehåll med behandlingen under sommaren, eller vid utlandsresa. Man kan diskutera detta med sin läkare. Medicinen kan däremot hos vissa personer med SLE ha effekt på just solutslag och då gör man inget uppehåll.

Ljusutslag

Vid polymorft ljusutslag brukar 2 tabletter om dagen vara en lämplig dos.

Viktigt

Om man har psoriasis eller porfyri ska man inte använda Plaquenil. Dessa sjukdomar kan förvärras av medicinen. Man ska inte heller använda medicinen om man har vissa skador på syn eller hörsel.

Barn är särskilt känsliga för hydroxiklorokin. Därför är det viktigt att man förvarar tabletterna där barn inte kan få tag i dem.

Om man tar andra mediciner samtidigt

Det finns risk för att olika läkemedel som man tar samtidigt påverkar varandra. Det gör att till exempel dosen kan behöva ändras. Man kan fråga sin läkare eller på ett apotek om det går bra att ta andra läkemedel, växtbaserade läkemedel eller naturläkemedel samtidigt.

Man ska inte använda medicinen om man tar

  • vissa läkemedel mot psykiska sjukdomar, till exempel Serdolect eller Zeldox
  • läkemedel som innehåller ciklosporin
  • hjärtmedicinen Cordarone.

Biverkningar

En del som använder medicinen kan få magbesvär som till exempel illamående, uppkördhet och magkramp. Några kan få huvudvärk eller yrsel medan andra kan känna sig trötta, irriterade eller oroliga.

Man kan också få svårt att ställa in ögat för att se på olika avstånd eller uppleva att man ser dimmigt. Det bör man tänka på om man ska köra bil. Besvären försvinner ofta efter en tids behandling eller om man, i samråd med läkare, sänker dosen.

Synen kan bli grumlig efter en längre tids användning, men detta försvinner om man, i samråd med läkare, slutar med medicinen. Vid långtidsbehandling kan man i vissa fall behöva göra särskilda synkontroller.

Graviditet och amning

Man ska rådgöra med läkare om man behöver använda medicinen när man är gravid och när man ammar.

Mer information

Hitta ditt apotek

Här hittar du öppettider, adress och telefonnummer till alla Sveriges apotek. 

Kontrollera att ditt läkemedel finns på apoteket

Du kan själv ta reda på vilka apotek som har ditt läkemedel på lager. Sök ditt läkemedel på fass.se och klicka på rutan "Lagerstatus".

Utbyte av läkemedel på apotek - generiskt utbyte

Apoteket erbjuder ofta ett annat likvärdigt läkemedel som har ett lägre pris när du köper läkemedel på recept. Läs mer om generiskt utbyte.

Har du frågor om läkemedel?

Ring Läkemedelsupplysningen helgfria vardagar mellan klockan 08.00 och 18.00. Telefonnumret är 0771-46 70 10.

Rapportera biverkningar

Du kan själv rapportera biverkningar av ett läkemedel på Läkemedelsverkets webbplats. 

Till toppen av sidan