Läkemedel som innehåller det verksamma ämnet felodipin finns under flera olika namn, från olika tillverkare.

Exempel är

 • Felodipin Actavis
 • Felodipin Hexal
 • Felodipin STADA
 • Felodipin Teva
 • Plendil.

Vad är felodipin?

Felodipin används framför allt mot högt blodtryck, men också för att förebygga kärlkramp.

Felodipin tillhör läkemedelsgruppen kalciumflödeshämmare.

I vilka former finns felodipin?

Felodipin finns som långverkande tabletter, så kallade depåtabletter i flera olika styrkor. Läkemedlet är receptbelagt.

Så här fungerar läkemedlet

För att en muskelcell, till exempel i hjärtat eller i blodkärlen, ska kunna dra ihop sig krävs tillgång på kalciumsalt i blodet. När en muskelcell ska dras samman transporteras kalcium från blodet in i muskelcellerna.

Kalciumflödeshämmare minskar inflödet av kalcium till muskelcellerna. Det gör att musklerna i blodkärlens väggar slappnar av. Då vidgas blodkärlen och blodtrycket sjunker. Felodipin vidgar framför allt de blodkärl som finns ute i kroppen. Genom ett minskat motstånd för blodflödet från hjärtat, minskar också hjärtats arbetsbelastning. Detta sänker blodtrycket och minskar risken för kärlkramp.

Läkemedlet börjar verka efter några timmar och effekten varar minst tjugofyra timmar.

Hur använder du felodipin?

Ta helst felodipin på fastande mage eller i samband med en lättare måltid.

Svälj depåtabletterna hela. Depåtabletter är tillverkade på ett sätt som gör att det verksamma ämnet ska frisättas stegvis från tabletten under lång tid. På så sätt får du en jämn och långvarig verkan av läkemedlet med så få biverkningar som möjligt. Om du delar eller krossar, tuggar en depåtablett verkar den för kraftigt och under för kort tid.

Dosering

När du får ett receptbelagt läkemedel är dosen anpassad till dig. Följ därför de anvisningar som finns på etiketten på läkemedelsförpackningen.

En vanlig dosering är 5 milligram om dagen.

Att tänka på när du använder felodipin

Det är viktigt att aldrig på egen hand avbryta en regelbunden behandling med kalciumflödeshämmare. Gör du det kan blodtrycket höjas plötsligt och det finns risk för kärlkrampsanfall. Behandlingen ska alltid avslutas stegvis i samråd med läkare.

Du bör inte äta grapefrukt eller dricka grapefruktjuice när du använder felodipin. Grapefrukt kan minska kroppens förmåga att göra sig av med läkemedlet. Du kan då få kraftigare effekt av läkemedlet och ökad risk för biverkningar.

Om du tar andra läkemedel samtidigt

Det finns risk för att olika läkemedel som du tar samtidigt påverkar varandra. Det gör att till exempel dosen kan behöva ändras. Fråga din läkare eller på ett apotek om det går bra att ta andra läkemedel, växtbaserade läkemedel eller naturläkemedel samtidigt.

Du bör inte ta felodipin tillsammans med:

 • läkemedel mot epilepsi som innehåller karbamazepin, fenytoin eller fenobarbital
 • läkemedel mot tuberkulos som innehåller rifampicin
 • läkemedel mot svampinfektioner som innehåller itrakonazol
 • antibiotika som innehåller erytromycin, klaritromycin eller telitromycin
 • vissa läkemedel mot hiv
 • medel som innehåller johannesört.

Biverkningar

Vissa personer som använder läkemedlet kan till exempel få huvudvärk, yrsel, hjärtklappning, öronsusningar eller ansiktsrodnad med värmekänsla. Dessa biverkningar hänger samman med att kroppens blodkärl vidgas och är särskilt vanliga i början av behandlingen. De går oftast över efter en tids behandling. En del personer kan också få svullna anklar efter en tids medicinering.

Om biverkningarna är besvärliga eller om bensvullnaden inte går över, bör du kontakta läkaren som skrev ut receptet.

Graviditet och amning

Rådgör med läkare om du behöver använda läkemedlet när du är gravid. Det finns en risk för att fostret kan påverkas.

Rådgör med läkare om du behöver använda läkemedlet när du ammar. Det är inte klarlagt om det verksamma ämnet passerar över i bröstmjölken.

Andra läkemedel som innehåller felodipin och annat verksamt ämne

Det finns andra läkemedel som innehåller felodipin tillsammans med något annat verksamt ämne. Det kan vara bra att veta så att du inte av misstag använder flera preparat som innehåller samma verksamma ämnen, eftersom du då kan få i dig för mycket. På läkemedelsförpackningen kan du läsa vilket eller vilka ämnen som ingår.

Mer information

Hitta ditt apotek

Här hittar du öppettider, adress och telefonnummer till alla Sveriges apotek. 

Kontrollera att ditt läkemedel finns på apoteket

Du kan själv ta reda på vilka apotek som har ditt läkemedel på lager. Sök ditt läkemedel på fass.se och klicka på rutan "Lagerstatus".

Utbyte av läkemedel på apotek - generiskt utbyte

Apoteket erbjuder ofta ett annat likvärdigt läkemedel som har ett lägre pris när du köper läkemedel på recept. Läs mer om generiskt utbyte.

Har du frågor om läkemedel?

Ring Läkemedelsupplysningen helgfria vardagar mellan klockan 08.00 och 18.00. Telefonnumret är 0771-46 70 10.

Rapportera biverkningar

Du kan själv rapportera biverkningar av ett läkemedel på Läkemedelsverkets webbplats. 

Till toppen av sidan