Jag tänker byta tandläkare. Hur får min nya tandläkare tillgång till min journal från den tidigare mottagningen? Förstörs den om jag inte tar med den?  Och kan jag läsa journalen själv?