Stroke och blodkärl i hjärnan

Att köra bil efter stroke

Innehållet gäller Västra Götaland

Att köra bil handlar om identitet, självkänsla, självförtroende och att få vardagen att gå ihop. Att inte kunna köra bil efter skada eller sjukdom, är en personlig katastrof för många människor. Men vem är egentligen en lämplig förare?

En person kör bil

Man förlorar inte körkortet automatiskt efter en stroke. Ofta gör läkaren istället en muntlig överenskommelse med patienten att avvakta med bilkörning under ett antal månader. Då har kroppen och hjärnan fått en möjlighet till återhämtning. Muntliga körförbud ska vanligtvis följas upp. Kontroll kan till exempel göras på en vårdcentral.

Problemen kan vara dolda

Stroke kan ge följdsymtom som inte är tydliga vare sig för patienten eller dennes närstående. En strokepatient kan te sig frisk med bra motorik men ha problem med att få bilen i rätt position, framförallt om det saknas mittlinje på vägen. Det kan till exempel bero på tidigare synfältsbortfall efter hjärnskadan. Afasi kan i sin tur innebära svårigheter att läsa trafikskyltar eftersom förmågan att förstå och analysera information kan vara nedsatt. Därför är det viktigt att man inte chansar och börjar köra eller låter sig övertalas innan en läkarkontroll har gjorts.

Det är svårt att bedöma körduglighet. En strokepatient som vill fortsätta att köra bil har först ett samtal med sin läkare inom primärvården eller på sin rehabiliteringsenhet. Ibland kan läkaren vara osäker på lämpligheten som bilförare även om de medicinska kraven uppfylls. Mobilitetscenter kan då hjälpa till att göra en körlämpligshetsbedömning.

Körlämpligheten bedöms

På Mobilitetscenter i Västra Frölunda arbetar man bland annat med körlämplighetsbedömningar och utprovningar av bilanpassningar. En vanlig patientgrupp är de som har haft stroke. Det krävs remiss från läkare för att komma till Mobilitetscenter.

Arbetsterapeuter och trafiklärare samarbetar

Det är arbetsterapeuter på Mobilitetscenter som hjälper till att utreda lämpligheten av förare genom olika former av tester. Synskärpa, uppmärksamhet, reaktionsförmåga, uthållighet, koncentrationsförmåga och motorik undersöks. Man kan även prova flera alternativa lösningar till att styra, bromsa och hantera reglage. Dessutom görs en praktisk körbedömning ute på allmänna gator och vägar tillsammans med trafiklärare. Mobilitetscenter skriver sedan ett utlåtande som går tillbaka till den remitterande läkaren.

Idéburet offentligt partnerskap

Mobilitetscenter har från början byggts upp av rörelsehinderförbunden, Vägverket, Försäkringskassan och Västra Götalandsregionen. 
Mobilitetscenter har idag ett avtal med Västra Götalandsregionen, en överenskommelse om ett så kallat Idéburet offentligt partnerskap, IOP. Detta omfattar körkortsmedicinska utredningar i samverkan med regionens verksamheter.


FAKTA:

Om en patient inte uppfyller de medicinska kraven, exempelvis vid synfältsbortfall, är den behandlande läkaren enligt lag tvungen att anmäla detta till Transportsstyrelsen som har hand om körkortsfrågor. Läkare är enligt lag skyldiga att göra bedömningar och anmäla olämpliga körkortsinnehavare. Läkare kan dock enligt samma lag avstå från en anmälan om en överenskommelse har träffats med patienten. Ett körförbud ska inte ses som ett straff utan som en omtanke om föraren och dennes omgivning. Läs mer om regler för körkort på Transportstyrelsens webbplats

Till toppen av sidan