Filmer: Rehabilitering under och efter cancer

Filmer om cancerrehabilitering

Innehållet gäller Västra Götaland

Verksamhet Onkologi på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, har tagit fram filmer om cancerrehabilitering. Filmerna kan fungera som ett stöd till dig som patient eller anhörig, för att skapa ett så gott liv som möjligt under och efter cancerbehandlingen.

Filmerna består av förkortade sammanfattningar av de föreläsningar om cancerrehabilitering som Verksamhet Onkologi har. De riktar sig till dig som behandlas eller har behandlats för cancer men också till närstående.

Cancerrehabilitering är allt som kan göra att livet blir så bra som möjligt före, under och efter behandlingen av sjukdomen. Behovet av rehabilitering kan skilja sig beroende på typ av cancer. Det kan också skilja sig från person till person och se olika ut i olika faser av sjukdomen. 

Den information du får i filmerna är generell och tar upp de vanligaste insatserna vid cancerrehabilitering. Om du fått råd som skiljer sig från innehållet i filmerna, beror det troligen på att du har fått en speciell behandling eller har andra speciella förutsättningar. Lokala skillnader kan också förekomma.
Om du har frågor kring din rehabilitering kan du ta kontakt med din behandlade läkare eller din kontaktsjuksköterska.

Se filmerna:

Mat för att må bra

Tarmproblem under och efter strålbehandling

Cancerrelaterad trötthet - fatigue

Vuxna som haft cancer som barn

Smärta vid cancer

Alternativa behandlingar

Fysisk aktivitet och träning

Psykologiska utmaningar

Hur påverkas barn som närstående

Sexuell hälsa och rehabilitering

Återgång till arbete efter cancersjukdom

Kontaktsjuksköterskan, din fasta punkt under cancerbehandlingen

Till toppen av sidan