Filmer: Rehabilitering under och efter cancer

Film: Sexuell hälsa och rehabilitering

Innehållet gäller Västra Götaland

Din sexualitet kan påverkas av cancersjukdom och behandling. I några korta filmer får du veta mer om hur cancersjukdom och behandling kan påverka din sexualitet. Du får också tips och råd kring vad du kan göra för att öka din sexuella hälsa.

Filmerna är producerade av Verksamhet Onkologi på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. De är en del i en serie filmer med sammanfattningar av verksamhetens föreläsningar.

Vad är sexualitet?

Linda Åkeflo är specialistsjuksköterska och sexualrådgivare på Cancerrehabiliteringen på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. I den här filmen berättar hon om begreppet sexualitet och hur synen på sexualitet kan variera.

Så påverkar cancern din sexualitet

Lisen Heden är specialistsjuksköterskor och sexualrådgivare på Cancerrehabiliteringen på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. I den här filmen berättar hon om hur cancern kan påverka din sexualitet och hur det kan förändras med tiden.

Tips och råd för ökad lust

Råd för hur du som har en sexualitet på sparlåga, på olika sätt kan ta reda på vad som kan få dig att tända igen.

Sexuella hjälpmedel vid rehabilitering

I den här filmen får du tips om sexhjälpmedel som kan hjälpa dig att förbättra ditt sexliv.

Lokal östrogenbehandling

I den här filmen får du veta hur du, som kvinna som kommit in i klimakteriet, ska använda lokalt östrogen.

Vaginalstavsanvändning efter strålbehandling mot bäckenområdet

I den här filmen får du reda på varför du ska använda en vaginalstav, och hur det går till.

Till toppen av sidan