Just nu är det många som ringer till 1177.Det här meddelandet avser Västra Götaland

Just nu är det många som ringer 1177 som ej har symtom, vilket gör att det kan vara svårt att komma fram och kötiderna kan bli extra långa. Vid allmänna frågor om covid, smittspårning, vaccination, provtagning mm, läs på 1177.se eller ställ en fråga till chatboten.

Filmer: Rehabilitering under och efter cancer

Film: Psykologiska utmaningar vid cancer

Innehållet gäller Västra Götaland

Många upplever stress, oro och ibland ångest under och efter cancerbehandling. I filmerna får du veta mer om de psykiska påfrestningar som du kan möta under och efter cancerbehandlingen.

Filmerna är producerade av Verksamhet Onkologi på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. De är en del i en serie filmer med sammanfattningar av verksamhetens föreläsningar.

Psykologiska utmaningar i cancerns olika faser

Kenneth Sydling, psykolog på Cancerrehabiliteringen på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, berättar om hur du och din omgivning kan påverkas psykiskt i olika faser av cancerbehandlingen.

Oro och ångest vid cancer

I den här filmen får du några råd om hur du kan hantera ångest och oro. Du får också information om olika möjligheter till stöd och hjälp.

Till toppen av sidan