Filmer: Rehabilitering under och efter cancer

Film: Tarmproblem vid strålbehandling mot bäckenområdet

Innehållet gäller Västra Götaland

Vid strålning av området runt bäcken är det vanligt att få problem med tarmarna. I filmerna får du veta mer om de tarmproblem som kan uppstå, vilken hjälp du kan få och tips på vad du kan göra själv för att minska problemen.

Filmerna är producerade av Verksamhet Onkologi på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. De är en del i en serie filmer med sammanfattningar av verksamhetens föreläsningar.

Tarmproblem under och efter strålbehandling mot bäckenområdet

Karin Gustafsson, specialistsjuksköterska på Cancerrehabilitering Sahlgrenska Universitetssjukhuset, beskriver vilka tarmförändringar som kan uppstå i samband med din behandling mot bäckenområdet.

Hur påverkas ditt vardagsliv?

Om hur tarmproblem kan påverka ditt vardagsliv, arbetsliv och sexliv.

Läkemedel som kan hjälpa

Om olika läkemedel och hur de kan hjälpa dig att få mer kontroll över din tarm.

Vad du själv kan göra för att förbättra tarmhälsan?

Tips på vad du själv kan göra för att förbättra tarmhälsan.

Till toppen av sidan