Hjälp oss att bli bättre!

Delta i vår webbundersökning och berätta vad du tycker om 1177.se. Undersökningen tar några minuter att genomföra och svaren är anonyma.

Tack för att du deltar!

Du hittar undersökningen här.
Filmer: Rehabilitering under och efter cancer

Film: Kontaktsjuksköterska – din fasta punkt under cancerbehandlingen

Innehållet gäller Västra Götaland

Kontaktsjuksköterskan är din fasta punkt under cancerrehabiliteringen. I filmen får du veta mer om kontaktsjuksköterskas roll och vilket stöd du som cancerpatient kan få från kontaktsjuksköterskan.

Filmen är producerad av Verksamhet Onkologi på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Den är en del i en serie filmer med sammanfattningar av verksamhetens föreläsningar.

Sanna Ewards är specialistsjuksköterska och kontaktsjuksköterska på onkologen på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Hon beskriver en kontaktsjuksköterskas roll och berättar vilket stöd du kan få.

Till toppen av sidan