Vården i Västra Götaland

Yrke: Uroterapeut

Innehållet gäller Västra Götaland

– Vi brukar kalla oss blåsans Sherlock Holmes, skämtar uroterapeut Anna Martinsson De Cardenas. Det kan faktiskt vara ett litet detektivarbete innan hon kan fastställa orsaken bakom en patients besvär med urinblåsan.

Anna Martinsson De Cardenas sitter i sitt undersökningsrum.
– Att förbättra patienternas livskvalitet är det som är absolut roligast med jobbet, menar Anna.

En uroterapeut utreder och behandlar personer med urinläckage, urinträngningar, underlivssmärtor, svårigheter att tömma blåsan eller svag bäckenbotten. Uroterapeuten har också kompetens att hjälpa till vid avföringsläckage och tarmtömningsproblem. Många kan ge råd vid sexuella störningar som uppkommit i samband med blås- och tarmbesvär.
Anna jobbar på urologmottagningen på Sahlgrenska sjukhuset. Hon tycker att yrket verkligen känns meningsfullt.
– Att förbättra patienternas livskvalitet är det som är absolut roligast med jobbet, poängterar hon.

Efter att ha sett en video om bäckenbottenträning insåg Anna att hon ville hjälpa personer med läckageproblem. Hon läste 40 högskolepoäng för att kunna bli uroterapeut. Kurserna i uroterapi fokuserar på utredning av besvär från urinblåsa och tarm hos både kvinnor och män i alla åldersgrupper. För att bli antagen behöver man ha ett legitimerat vårdyrke i botten. Anna är sjuksköterska och vårdlärare. Andra uroterapeuter kan till exempel vara fysioterapeuter eller läkare.

Till toppen av sidan