Vården i Västra Götaland

Lär dig mer om yrken i vården

Innehållet gäller Västra Götaland

Som patient på ett sjukhus kommer man ofta kontakt med läkare, sjuksköterska och undersköterska. Det finns dock andra personer med andra utbildningar som också kan hjälpa dig.

Det är bra som patient eller anhörig att veta lite mer om den hjälp du kan få vid olika besvär. Här är ett axplock av olika yrkeskategorier.
Samtliga intervjuer är gjorda på Kungälvs sjukhus.

Arbetsterapeuten: – Vi ser på helheten och det som patienten faktiskt klarar av, säger Susanne Werthén.

Dietisten: – Ett stort arbetsområde är att ge individuella kost- och nutritionsråd. Det kan gälla inför en operation eller i samband med återhämtning, säger Heléne Ambjörnsson.

Fysioterapeuten: – Vi guidar med lämplig träning men patienten har också ett eget ansvar om det ska bli bra, säger Marie Rydén.

Logopeden: – Att kunna äta och prata är grundläggande mänskliga behov, att få hjälpa till med den träningen känns meningsfullt, säger Josefin Helldén.

Sjukhuskuratorn: – Du behöver ibland hjälp och stöd från någon som står utanför familjen, någon som kan se dina behov, säger Arijon Aronsson.

Uroterapeuten: – En uroterapeut utreder och behandlar personer med urinläckage, urinträngningar, underlivssmärtor, svårigheter att tömma blåsan eller svag bäckenbotten. 

Till toppen av sidan