Skador på armar och ben

Knäskålsbrott

Knäskålen är tålig för de flesta slag och stötar. Men den kan spricka eller gå sönder i flera bitar om du till exempel faller med böjda knän mot ett hårt underlag, eller om du är med om en bilolycka. Knäskålen brukar läka helt efter behandling om den inte är alltför skadad.

Det kan ta minst ett halvår innan du blir bra efter att ha brutit knäskålen. Det är vanligt under tiden att du känner dig öm i knäskålen när den trycker mot något, till exempel om du står på knä. Ömheten kan kännas i upp till ett par år efter skadan.

Symtom

Du kan få ett eller flera symtom om knäskålen spricker eller går sönder: 

  • Du får mycket ont.
  • Du får snabbt en svullnad på framsidan av knäskålen.
  • Du får svårt att stödja på benet.

När och var ska jag söka vård?

Kontakta genast en vårdcentral eller en jouröppen mottagning om du tror att du har ett brott på knäskålen. Om det är stängt, sök vård på en akutmottagning.

Ring telefonnummer 1177 om du vill ha sjukvårdsrådgivning och hjälp med var du kan söka vård.

Många mottagningar kan du kontakta genom att logga in.

Undersökning

Läkaren känner på knät för att ta reda på vilken typ av skada du har fått. Du kan behöva genomgå en röntgenundersökning.

Behandling

Här visas tre varianter av knäskålsbrott från vänster till höger: lodrät spricka, tvärgående spricka och spricka i flera bitar.

Du behöver varken få gips eller skena om sprickan på knäskålen är uppifrån och ner. Du får stödja på benet och röra knät. Det är bra att undvika kraftig belastning som att hoppa eller springa under fyra till sex veckor efter att du har fått skadan. Du kan behöva gå med kryckor under de första veckorna.

Du kan få gå med en skena i tre till sex veckor eller bli gipsad om du har en tvärgående spricka eller flera sprickor. 

Operation

Du blir opererad om benbitarna behöver läggas på plats. Läkaren sätter ihop bitarna med metalltråd och skruv. Skruven får för det mesta sitta kvar, medan metalltråden brukar tas bort efter några månader. Du behöver inget gips om bitarna sitter ihop bra efter operationen.

Du kan behöva träna upp rörelseförmågan

Du kan få träffa en fysioterapeut för öva upp rörelseförmågan om du har blivit opererad eller har haft gips. Fysioterapeuten kallas ibland sjukgymnast.

Påverka och delta i din vård

Du kan söka vård på vilken vårdcentral eller öppen specialistmottagning du vill i hela landet. Ibland krävs det remiss till den öppna specialiserade vården.

Informationen ska gå att förstå

Du ska få vara delaktig i din vård. För att kunna vara det behöver du förstå informationen som du får av vårdpersonalen. Ställ frågor om det behövs. Du ska till exempel få information om behandlingsalternativ och hur länge du kan behöva vänta på vård

Du har möjlighet att få hjälp av en tolk om du inte pratar svenska. Du har också möjlighet att få hjälp av en tolk om du till exempel har en hörselnedsättning

Du som behöver hjälpmedel ska få information om vad som finns. Du ska också få veta hur du ska göra för att få ett hjälpmedel.

Till toppen av sidan