TBE - fästingburen hjärninflammation

Skriv ut (ca 6 sidor)

TBE är en virussjukdom som sprids av fästingar och som kan orsaka en inflammation i hjärnan, hjärnhinnorna eller på båda ställena. De flesta som smittas får lindriga besvär med feber och huvudvärk och blir friska efter några dagar, men upp till en tredjedel får hjärninflammation eller hjärnhinneinflammation.

Skriv ut

Viruset finns främst i Stockholms län, Södermanlands län, Uppsala läns kusttrakter. och de centrala och östra delarna av Mälarregionen. Men den senaste tioårsperioden har allt fler människor smittats och det geografiska utbredningsområdet för TBE-virus har ökat. Som exempel kan nämnas områden runt Vänern och Vättern, Göteborgstrakten och områden i östra Skåne. 

Du kan skydda dig mot sjukdomen genom vaccination. Barn kan få vaccinationen från och med ett års ålder.

Risken att smittas är liten

Risken att smittas är liten

Även i riskområdena är det högst två av hundra fästingar som är bärare av viruset. Därför är det liten risk att smittas efter enstaka fästingbett. I Sverige blir omkring 200 till 250 personer sjuka i TBE varje år.

Sedan början av 2000-talet har antalet rapporterade fall av TBE mer än fördubblats. Sjukdomsfall inträffar också utanför de traditionella riskområdena. Detta tyder på en ökad utbredning, och för att Folkhälsomyndigheten ska kunna övervaka spridningen av TBE måste den behandlande läkaren rapportera alla fall av TBE.

Fäll ihop

Symtom

Symtom

Det tar oftast mellan fyra och tio dagar från smittotillfället till att du blir sjuk, men det kan ta ända upp till en månad.

De första tecknen är vaga och allmänna besvär som huvudvärk, muskelvärk, trötthet och feber. Dessa symtom varar bara i ett par dagar till en vecka. Hos de flesta läker infektionen av sig själv och de blir helt återställda.

Hos omkring en tredjedel av alla smittade sprids viruset vidare till hjärnan. Ungefär en vecka efter att de första symtomen har försvunnit brukar då följande nya symtom komma:

 • Hög feber.
 • Svår huvudvärk
 • Kräkningar.
 • Ljuskänslighet och ljudkänslighet.
 • Förvirring.
 • Koncentrationssvårigheter.
Fäll ihop

Söka vård

Söka vård

Kontakta en vårdcentral eller jouröppen mottagning om du en tid efter ett fästingbett får feber, huvudvärk, är ovanligt trött, har värk i muskler eller leder. Symtomen kommer vanligen 1-4 veckor efter fästingbettet.

Om det är bråttom

Kontakta genast en vårdcentral eller jouröppen mottagning om du en tid efter ett fästingbett får svår huvudvärk, nackstelhet eller symtom på förlamning. Om det är stängt, sök vård på en akutmottagning.

Fäll ihop

Endast symtomen kan behandlas

Endast symtomen kan behandlas

Det finns i dag inget sätt att bota TBE när den väl brutit ut, utan kroppen måste själv läka infektionen. Däremot kan du få vård för de olika sjukdomstecken som visar sig. Om du får hjärninflammation eller hjärnhinneinflammation behöver du oftast sjukhusvård, men inte alltid. Det kan ta flera månader innan du blir frisk.  Efter svår sjukdom kan du få bestående besvär.

Om du har haft TBE en gång är du immun för resten av livet.

Fäll ihop

Hur kan jag skydda mig mot TBE?

Hur kan jag skydda mig mot TBE?

Vaccination är det bästa sättet att skydda sig mot TBE. Du kan vaccinera dig på vårdcentraler, vaccinationsmottagningar och vissa apotek. Det är extra viktigt med vaccination om du är fast boende eller sommarboende i ett riskområde eller om du ofta vistas i skog och mark i områden med smittrisk. Barn från ett års ålder kan få TBE-vaccination. De vaccin som är tillgängliga ger bra skydd och har få biverkningar.

Du kan till viss del skydda dig mot fästingbett. Till exempel genom att

 • bära stövlar, långbyxor och långärmade tröjor i områden där fästingar finns.
 • ha mörkt färgade kläder, eftersom de drar till sig färre fästingar. Däremot kan fästingarna vara lättare att upptäcka på ljusa kläder.

Läs mer om hur vaccinationen går till.

Fäll ihop

Undersökningar och utredningar

Undersökningar och utredningar

Ett blodprov visar om kroppen har börjat tillverka antikroppar mot TBE. Om det centrala nervsystemet är påverkat kan det vara ett tecken på hjärninflammation eller hjärnhinneinflammation. Då tas också ett prov på vätskan som omger hjärnan och ryggmärgen.

Fäll ihop

Komplikationer och följdsjukdomar

Komplikationer och följdsjukdomar

Hos ungefär en tredjedel av alla som smittas sprids viruset vidare till hjärnan och hjärnhinnorna. Det kan påverka det centrala nervsystemet och ge gångsvårigheter, talrubbningar och koncentrationsstörningar eller minnesstörningar. Var tionde smittad får olika förlamningssymtom.

Dödsfall i TBE förekommer, men risken är mycket liten i Sverige. Hos barn under sju år är sjukdomsförloppet oftast lindrigare. Fler män än kvinnor får TBE.

Fäll ihop

TBE och graviditet och amning

TBE och graviditet och amning

Det finns inga kända fall som visar att smittan kan överföras från mamman till fostret eller det nyfödda barnet. Inget tyder heller på att TBE påverkar graviditeten eller fostret.

All erfarenhet visar att du kan vaccineras mot TBE både under graviditeten och under tiden du ammar. Vaccinet utgör varken risk för dig eller för barnet.

Fäll ihop

Vad händer i kroppen?

Vad händer i kroppen?

TBE betyder fästingburen hjärninflammation och orsakas av ett virus som sprids av fästingar. Hos de flesta som smittas hinner kroppens eget immunförsvar bekämpa viruset innan det sprids och orsakar inflammation i det centrala nervsystemet. De får därför inga eller obetydliga besvär. Drygt en fjärdedel av alla som smittas får symtom på hjärninflammation eller hjärnhinneinflammation.

Hur blir jag smittad?

Du smittas om du blir biten av en fästing som bär på viruset. Fästingar behöver blod för att utvecklas, och de får blod genom att bita sig fast på fåglar och däggdjur. Genom blodet kan fästingarna infekteras med olika smittämnen och föra dem vidare. Fästingarna är aktiva när temperaturen stiger över fyra till fem grader. Det betyder vanligtvis att säsongen för fästingar varar från tidigast mars till senast november.

Viruset finns i fästingens spottkörtlar och kan snabbt överföras av ett bett. Därför kan du smittas av TBE även om du snabbt tar bort fästingen.

Fäll ihop

Riskområden

Riskområden

I Sverige finns TBE främst i Stockholms, Södermanlands och Uppsala läns kusttrakter. Runt tre fjärdedelar av alla rapporterade fall av TBE kommer härifrån. Särskilda riskområden är kusterna kring Södertörn samt vissa öar i östra Mälaren.

Viruset finns också på andra håll i landet. Riskområdet omfattar kustområdena från Roslagen till norra Kalmar län samt de centrala och östra delarna av Mälarregionen.

På Gotlands huvudö har endast någon person blivit smittad. Däremot har flera blivit smittade på de omkringliggande öarna Stora Karlsö och Gotska sandön.

Områden runt och mellan Vänern och Vättern, Göteborgstrakten och östra Skåne är nya områden.

I Västra Götalands län har personer blivit smittade väster om Kungälv, i Lidköpingstrakten, i Mariestadstrakten och längs Vänerns västra strand.

På senare år har även några smittats av TBE på sydöstra Orust, i området Fjällbacka-Grebbestad och i Skredsvik. Ett par fall har också rapporterats från södra Dalarna. Enstaka personer smittas varje år i Jönköping, Östergötland, Kalmar län, Skåne och Blekinge.

Utomlands finns smittrisk i stora delar av Centraleuropa, i de baltiska länderna, i Ryssland och på Åland.

På Folkhälsomyndighetens webbplats kan du se en karta som visar antalet fall av TBE i olika delar av landet.

Fäll ihop

TBE i Västra Götaland

Västra Götaland

TBE i Västra Götaland

Bakgrund

År 1998 hittades för första gången TBE hos en person som hade smittats i Västra Götaland. Till en början fanns TBE framför allt i gamla Skaraborgs län. De sista åren har många smittats längre västerut på Dalslandssidan av Vänern, i Götaälvdalen och inom vissa kustnära områden i Bohuslän.

Antalet sjukdomsfall varierar något mellan åren, men trenden är att antalet ökar. År 2017 anmäldes 60 fall, vilket är en kraftig ökning jämfört med tidigare år.

Vaccination

Vaccin mot TBE har god skyddseffekt. En fullständig grundvaccination omfattar normalt tre sprutor. Vaccinationen betalas av den enskilde och omfattas inte av högkostnadsskyddet. Läs mer om vaccination mot TBE 

TBE i Västra Götaland – riskområden

Minst två konstaterade fall inom samma geografiska område.

 1. Väster och söder om Åmål, sydost om Bengtsfors och norr och väster om Mellerud, särskilt kring Svanefjorden och sjöarna Ånimmen och Råvarp (Åmåls, Bengtsfors och Melleruds kommuner)
 2. Söderut från Hjortens udde i Vänern, öster om Brålanda och ned till Sikhall/Timmervik (Melleruds och Vänersborgs kommuner)
 3. Nordväst om Färgelanda (Färgelanda kommun)
 4. Väster och söder om Tanumshede, särskilt kustnära från Havstenssund över Grebbestad till Fjällbacka (Tanums kommun)
 5. Fjordnära vid Lysekil (Lysekils kommun)
 6. Smörkullen vid Gullmarsfjorden i Skredsvik (Uddevalla kommun)
 7. Kring Havsstensfjorden: norra Orust från Kungsviken till bron och södra Bokenäs till Högås (Orusts och Uddevallas kommuner)
 8. Centrala och sydöstra Orust: Röra, Stala till Svanesund (Orusts kommun)
 9. Fjordnära kring Buvenäs och Stillingsön på östra Orust och på fastlandet söder om Ljungskile (Orusts och Uddevallas kommuner)
 10. Väster om Trollhättan i området kring och väster om Öresjö (Trollhättans, Lilla Edets och Uddevallas kommuner)
 11. Öster om Stenungsund vid sydändan av sjön Stora Hallungen (Stenungsunds kommun)
 12. Från Lilla Edet och söderut i Götaälvdalen, särskilt kring Lödöse (Lilla Edets kommun)
 13. Området mellan Skepplanda och Nol (Ale kommun)
 14. Väster om Kungälv i området kring Kode och Kärna (Kungälvs kommun)
 15. Norra Änggårdsbergen i Göteborg (Göteborgs kommun)
 16. Kring Sisjön i södra Göteborg (Göteborgs och Mölndals kommuner)
 17. Väster om Alingsås vid norra sjön Mjörn (Alingsås kommun)
 18. Västra Kålland med Kållandsö, särskilt Hindens rev (Lidköpings kommun)
 19. Området kring Lidköping, Filsbäck och Vinninga (Lidköpings kommun)
 20. Området söder om Kvänum (Vara kommun)
 21. Området kring Vedum, Larv och Fåglavik (Vara och Herrljunga kommuner)
 22. Vilske-Kleva vid Mösseberg väster om Falköping (Falköpings kommun)
 23. Söder, öster och nordost om Tidaholm, särskilt Helliden (Tidaholms kommun)
 24. Länsgränsen vid Vättern (Hjo kommun)
 25. Väster om Lerdala (Skövde kommun)
 26. Kring Tidan (Skövde kommun)
 27. Nordost om Tibro vid sjön Örlen, väst och nordväst om Karlsborg kring Kyrksjön, Bottensjön och Viken (Tibro och Karlsborgs kommuner)
 28. Väster om Mariestad och Vänernära kring Årnäs och Gullsjö/Sjöberg (Götene och Mariestads kommuner)
 29. Norr om Mariestad på Torsö och närmaste fastlandet (Mariestads kommun)
 30. Vänernära kring Gullspång och runt sjön Skagern (Gullspångs kommun)

Se karta över riskområden

De här bör vaccinera sig

 • Fast boende och sommarboende i områden med smittrisk (se karta).
 • Personer som vistas i skog och mark i områden med smittrisk (se karta).
 • För smittrisk i övriga Sverige, se respektive smittskyddsenhets lokala rekommendationer.
 • Resenärer som ska vistas i skog och mark på Åland, i Baltikum eller i särskilda riskområden i Central- och Östeuropa.

Vaccination är mindre angelägen för:

 • Personer som endast kortvarigt vistas i områden med smittrisk.
 • Personer bosatta i riskområde, men som inte brukar vistas i skog och mark.
Fäll ihop
Skriv ut (ca 6 sidor)
Senast uppdaterad:
2018-03-26
Redaktör:

Peter Tuominen, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Göran Günther, infektionsläkare, Akademiska sjukhuset, Uppsala


Västra Götaland
Tillägg uppdaterade:
2018-03-15
Redaktör:
Jan Kallenberg, 1177 Vårdguiden, Västra Götalandsregionen
Manusunderlag:
Smittskyddsenheten Västra Götaland.
Granskare:
Gunilla Ockborn, biträdande smittskyddsläkare, Västra Götalandsregionen.