Infektioner i hjärna och nerver

Hjärnhinneinflammation och hjärninflammation

Hjärnhinneinflammation och hjärninflammation är två likartade sjukdomar som oftast orsakas av ett virus. Det är vanligt att bli bra igen utan behandling. Men inflammationer i hjärnan kan vara mycket allvarliga. Sök därför genast vård om du eller någon i din närhet har symtom på hjärnhinneinflammation eller hjärninflammation.

I hålrummet mellan huvudets skallben och hjärnan finns de så kallade hjärnhinnorna. De blir inflammerade om du får hjärnhinneinflammation, som också kallas meningit.

Hjärninflammation gör att själva hjärnvävnaden blir inflammerad. Sjukdomen som också kallas encefalit kan även göra att hjärnhinnorna blir inflammerade.

Symtom på hjärnhinneinflammation

Hjärnan i genomskärning. Illustration.
Mellan hjärnan och skallbenet finns ett hålrum som innehåller hjärn-ryggmärgsvätska. Hålrummet med vätska omges av hjärnhinnor. Det är i detta område som en hjärnhinneinflammation uppstår.

Det här är några vanliga symtom:

 • du får ont i huvudet
 • du blir illamående
 • du får feber
 • du blir känslig för ljud och ljus
 • du blir så stel i nacken att du inte kan röra hakan mot bröstet.

Huvudvärken brukar komma snabbt. Den kan också kännas annorlunda och kraftigare än hur det vanligtvis känns när du har ont i huvudet.

Virus och bakterier ger samma symtom

De vanligaste symtomen på hjärnhinneinflammation är samma oavsett om sjukdomen är orsakad av virus eller bakterier. Skillnaden är att hjärnhinneinflammation orsakad av bakterier brukar ge mycket kraftigare symtom. Du kan också få röda eller rödlila utslag om bakterier är orsaken.

Vanligt att du blir sjuk i två omgångar

Virus är den vanligaste orsaken till hjärnhinneinflammation. Oftast handlar det om ett virus som kallas enterovirus. Det är vanligt att du blir sjuk i två omgångar om du smittas av enterovirus.

I den första omgången kan du till exempel få följande symtom:

 • du får ont i halsen
 • du får ont i musklerna
 • du blir illamående
 • du får ont i magen och diarré.

En eller ett par veckor kommer den andra omgången då du får hjärnhinneinflammation. Då brukar febern och huvudvärken försvinna inom sju till tio dagar. Du kan ha svårt med koncentrationen i någon vecka efter det.

Bakterier kan göra dig allvarlig sjuk snabbt

När bakterier är orsaken blir du ofta allvarligt sjuk snabbt och sedan ännu mer sjuk inom några dygn.

Symtomen kan vara mindre tydliga hos barn och äldre

Barn som är yngre än tre månader får inte alltid hög feber vid hjärnhinneinflammation. Det gäller oavsett om sjukdomen orsakas av virus eller bakterier. Ett barn kan i stället ha gråblek hud och gny eller gnälla. Barnet kan även suga sämre när hen ammas eller matas.

Symtomen kan även vara mindre tydliga för personer över 70 år och alla som har nedsatt immunsystem.

Symtom på hjärninflammation

Vid hjärninflammation är det vanligt med samma symtom som vid hjärnhinneinflammation. Det är också vanligt att få störningar av hjärnans funktion som ger följande symtom:

 • du blir förvirrad
 • ditt tal påverkas
 • du får kramper
 • du får försämrad styrka och känsel.

Du kan även bli omtöcknad eller tappa medvetandet om du är mycket sjuk.

Sjukdomen kan komma som en komplikation efter andra virussjukdomar som luftrörskatarr, vattkoppor eller herpes.

När och var ska jag söka vård?

Kontakta genast en vårdcentral eller jouröppen mottagning om du tror att du eller någon i din närhet har en hjärnhinneinflammation eller hjärninflammation. Om det är stängt, sök vård på en akutmottagning.

Om det är bråttom

Ring genast 112 om något av det här stämmer:

 • du eller någon i din närhet får krampanfall
 • du eller någon i din närhet blir medvetslös eller är förvirrad.

Ring telefonnummer 1177 om du vill ha sjukvårdsrådgivning. Då kan du få hjälp att bedöma symtom eller hjälp med var du kan söka vård.

Undersökningar och utredningar

Läkaren gör en kroppsundersökning och lyssnar bland annat på hjärtat, känner om nacken är stel och tittar efter blödningar i huden.

Läkaren kan också försöka böja upp ditt huvud mot bröstet när du ligger på rygg. Då kan du känna att det tar emot och gör ont. Det är vanligt att du inte kan sätta hakan mot bröstet om du sitter med raka ben i sängen.

Vanligtvis får du också lämna blodprover.

Ryggvätskeprov visar om du har sjukdomen

För att ta reda på om du har hjärnhinneinflammation eller hjärninflammation får du lämna ett ryggvätskeprov, som också kallas lumbalpunktion. Vätskan som finns i ryggmärgens och hjärnans hålrum analyseras för att se om sjukdomen beror på virus eller bakterier.

Behandling

Du kan inte få behandling mot hjärnhinneinflammation och hjärninflammation som orsakats av virus eftersom det inte finns läkemedel som hjälper mot det.

Ett undantag är om sjukdomen orsakas av virus från herpes eller vattkoppor. Då kan du få behandling med virushämmande läkemedel.

Antibiotika direkt i blodet om bakterier är orsaken

Inflammationer i hjärnan som beror på bakterier behöver behandlas så snabbt som möjligt för att minska risken för bestående besvär. Du läggs då in på sjukhus och får behandling med antibiotika antingen genom dropp eller med sprutor.

Vid hjärnhinneinflammation eller hjärninflammation på grund av borrelia får vuxna och barn över åtta år antibiotika i tablettform. Barn under åtta år får antibiotika direkt i blodet .

Vila och lindra huvudvärken

Vid hjärnhinneinflammation och hjärninflammation kan huvudvärken vara kraftig. Då kan det vara skönt att ligga och vila i ett mörkt och tyst rum.

Du kan använda smärtstillande läkemedel som innehåller paracetamol för att sänka febern och lindra huvudvärken.

Komplikationer och följdsjukdomar

De flesta som får hjärnhinneinflammation eller hjärninflammation som beror på virus blir helt bra igen. Men ibland kan sjukdomen ge följdsjukdomar som nedsatt hörsel, epilepsi och andra besvär som har med nervsystemet att göra.

Hjärnhinneinflammation som är orsakad av bakterier kan ibland leda till att en person avlider.

Vad beror sjukdomarna på?

Den vanligaste orsaken till inflammationer i hjärnan är att du får en infektion i kroppen som beror på virus eller bakterier. Ofta handlar det om smittämnen som förs över från person till person

När virus är orsaken

Det är vanligast att en inflammation i hjärnan orsakas av virus, till exempel TBE som överförs genom fästingbett. Du kan vaccinera dig mot sjukdomen.

Endast ett fåtal av de som smittas med enterovirus får hjärnhinneinflammation eller hjärninflammation.

Det herpesvirus som är den vanligaste orsaken till herpes i underlivet kan även orsaka inflammationer i hjärnan, ibland upprepade gånger.

Hjärnhinneinflammation och hjärninflammation kan också orsakas av påssjuka och mässling, men det är ovanligt. Vaccin mot båda sjukdomarna ingår i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn.

När bakterier är orsaken

Inflammationer i hjärnan som orsakas av bakterier är ovanliga, men kan vara mycket allvarliga.

När inflammationer i hjärnan beror på bakterier är borrelia den vanligaste orsaken. Borrelia smittar bland annat genom fästingbett. Dessa bakterier gör dig inte lika allvarligt sjuk som när andra bakterier är orsaken. Men det kan ta lång tid att bli helt bra igen.

Ovanliga bakterier och virus kan göra dig allvarligt sjuk

Hjärnhinneinflammation kan också orsakas av pneumokockbakterier eller meningokockbakterier. Det är mycket ovanligt, men sjukdomen blir då mycket allvarligare. Hjärnhinneinflammation som beror på meningokockbakterier kallas också för epidemisk hjärnhinneinflammation. Du kan vaccinera dig mot sjukdomen.

Japansk hjärninflammation är en virussjukdom som finns i Sydostasien och stora delar av östra Asien. Sjukdomen kallas också japansk encefalit och sprids av myggor. Sjukdomen är ovanlig, men kan vara allvarlig och till och med livshotande. Du kan vaccinera dig mot japansk hjärninflammation.

Påverka och delta i din vård

Du kan söka vård på vilken vårdcentral eller öppen specialistmottagning du vill i hela landet. Ibland krävs det remiss till den öppna specialiserade vården.

Informationen ska gå att förstå

Du ska få vara delaktig i din vård. För att kunna vara det behöver du förstå informationen som du får av vårdpersonalen. Ställ frågor om det behövs. Du ska till exempel få information om behandlingsalternativ och hur länge du kan behöva vänta på vård

Barn ska vara delaktiga

Det finns ingen åldersgräns när ett barn får vara med och bestämma i en vårdsituation. Barnets rätt att bestämma själv hänger ihop med barnets mognad. Ju äldre barnet är desto viktigare är det att hen får vara delaktig i sin vård, att hen själv deltar i diskussioner och beslut om behandlingen. Det blir särskilt viktigt under tonåren.

Du har möjlighet att få hjälp av en tolk om du inte pratar svenska. Du har också möjlighet att få hjälp av en tolk om du till exempel har en hörselnedsättning

Läs mer på 1177.se

Infektion och inflammation

Vad är en infektion och vad är en inflammation? Det kan du läsa om här.

TBE - fästingburen hjärninflammation

TBE är en virussjukdom som sprids av fästingar. De flesta som smittas får lindriga besvär och blir friska efter några dagar, men upp till en tredjedel får en inflammation i hjärnan eller hjärnhinnorna. Det finns vaccin mot TBE.

Epidemisk hjärnhinneinflammation

Epidemisk hjärnhinneinflammation är en bakteriesjukdom. Den finns i hela världen, men är vanligast i västra och centrala Afrika söder om Sahara. Sjukdomen är ovanlig men livshotande och kan dessutom ge bestående besvär.

Till toppen av sidan