Haldol

Skriv ut (ca 4 sidor)
Skriv ut

Läkemedelsinformation

Läkemedelsinformation

Vad är Haldol?

Haldol är ett läkemedel som används vid psykossjukdomar, till exempel vid schizofreni. Läkemedlet kan även användas vid förvirring hos äldre och vid svåra kräkningar.

Haldol tillhör gruppen antipsykotiska läkemedel. Det verksamma ämnet är haloperidol.

Recept och högkostnadsskydd

Haldol finns

  • som vanliga tabletter i styrkorna 1 milligram och 4 milligram
  • i flytande form i styrkan 2 milligram per milliliter
  • som långverkande spruta.

Läkemedlet är receptbelagt.

Läkemedlet ingår i högkostnadsskyddet. Högkostnadsskyddet innebär att den kostnad du har för läkemedel på recept minskar stegvis under en tolvmånadersperiod tills du har betalat 2 200 kronor.

Läs mer om högkostnadsskyddet.

Så här fungerar läkemedlet

Signalsubstanser är ämnen som bland annat överför impulser mellan nervceller i hjärnan. Det verksamma ämnet, haloperidol, dämpar de impulsöverföringar som sker med signalsubstansen dopamin. Då dämpas psykotiska symtom och besvär vid schizofreni och andra psykoser, som till exempel hallucinationer och förändrad verklighetsuppfattning.

Haldol kan också förebygga återfall i psykos. Därför bör du inte avsluta behandlingen även om du känner dig frisk, utan att rådgöra med läkare.

Dämpningen av impulsöverföringen med dopamin påverkar även ett område i hjärnan så att illamående och kräkningar lindras.

Det kan ta flera veckor innan du känner dig bättre, men oftast börjar effekten av läkemedlet märkas inom en vecka.

Det finns ingen risk för att bli beroende av läkemedlet.

Hur tar du läkemedlet?

Tabletterna kan delas och du sväljer dem med vatten. De glider ner lättare om du först dricker en klunk vatten och sedan sväljer dem tillsammans med ytterligare lite vatten.

Haldol i flytande form saknar smak och kan blandas med annan dryck. Du mäter upp dosen med doseringssprutan som finns i kartongen. Den minsta dos som kan mätas upp är 0,25 milliliter, vilket motsvarar 0,5 milligram haloperidol.

Det går bra att ta läkemedlet både med eller utan mat.

Dosering

När du har fått ett läkemedel utskrivet på recept är dosen anpassad till dig. Följ därför de anvisningar som finns på etiketten på läkemedelsförpackningen. 

En vanlig dos för vuxna är 1-4 milligram om dagen. Läkemedlet tas vanligen två gånger om dagen. Äldre personer är mycket känsliga för haloperidol och brukar därför få börja med dosen 0,5 milligram.

Dosen trappas gradvis upp tills läkemedlet börjar verka.

Om du glömt att ta en dos ska du ta den så fort du kommer på det. Du ska inte ta dubbel dos om du har glömt en dos.

Viktigt

Du bör rådgöra med läkare innan du dricker alkohol. Alkohol kan öka den sömnighet som Haldol kan ge. Av samma anledning bör du även rådfråga läkare innan du tar sömnmedel eller starka smärtstillande läkemedel tillsammans med läkemedlet.

Du bör inte använda Haldol om du har vissa hjärtsjukdomar eller Parkinsons sjukdom.

Du bör rådgöra med läkare om du har sjukdomar som till exempel leversjukdom, epilepsi eller annan krampsjukdom eller har ökad risk för blodpropp. Det kan till exempel ha betydelse för vilken dos du ska ta.

Även om du efter en tids medicinering känner dig bra eller bättre ska du inte sluta med läkemedlet utan att ha talat med din läkare. Om du slutar riskerar du att få återfall i sjukdomen.

Din förmåga att köra bil kan påverkas av läkemedlet. Olika personer reagerar olika och du är själv ansvarig för att bedöma om du kan köra bil eller annat motorfordon, eller sköta ett arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. Läs mer om trafikfarliga läkemedel.

Om du tar andra läkemedel samtidigt

Medicinen kan påverka eller påverkas av många andra läkemedel. Det är därför mycket viktigt att berätta för läkaren vilka andra läkemedel man använder innan man tar medicinen. Några exempel är:

  • läkemedel som innehåller kodein, till exempel Citodon
  • vissa läkemedel mot Parkinsons sjukdom
  • läkemedel som påverkar hjärtats rytm
  • vissa antibiotika
  • läkemedel mot depression som innehåller citalopram eller escitalopram.

Biverkningar

En del personer kan till exempel få ont i huvudet, bli trötta eller yra. Dessa biverkningar försvinner ofta av sig själv efter ett tag. Om biverkningarna är långvariga och besvärliga ska du kontakta läkare.

Vissa kan bli deprimerade. Några kan få olika typer av muskelbesvär, som till exempel stelhet, kramper, darrningar eller rastlöshet, särskilt vid höga doser. En del kan få ofrivilliga muskelrörelser i ansiktet, till exempel grimaser eller tungrörelser. Om du får muskelbesvär ska du kontakta läkare.

Graviditet och amning

Rådgör med läkare om du behöver använda läkemedlet när du är gravid. Det finns en risk för att fostret kan påverkas.

Rådgör med läkare om du behöver använda läkemedlet när du ammar. Det verksamma ämnet passerar över i modersmjölken och kan påverka barnet.

Fäll ihop

Mer information

Mer information

1177 Vårdguiden och läkemedelstexter

En läkemedelstext på 1177 Vårdguiden beskriver när läkemedlet används, hur det verkar i kroppen, hur du ska ta det och annat som är bra att känna till. I texten nämns de vanligaste biverkningarna, vanlig dosering och de viktigaste interaktionerna, det vill säga när olika läkemedel påverkar varandra. Texten tar också upp vad som gäller om du är gravid eller ammar.

Den viktigaste källan är den produktresumé, SPC, som ligger till grund då ett läkemedel godkänns för användning. Men även andra kvalitetssäkrade källor används, till exempel Janusinfo när det gäller interaktioner, graviditet och amning. Ibland står det lite olika i källorna. Redaktionen vid 1177 Vårdguiden gör då i samarbete med oberoende experter en bedömning av vad som kan vara rimligt att ta med eller inte ta med. Olika källor vägs mot varandra. Syftet är att hjälpa till att göra ett urval av det som är mest vanligt och viktigt.

När du köper ett godkänt läkemedel följer det med en så kallad bipacksedel. I den finns fullständig information om läkemedlet. Där står mer om till exempel mindre vanliga biverkningar och interaktioner. Sök bipacksedlar på Läkemedelsverkets webbplats eller fass.se

Utbyte av läkemedel på apotek

När du köper läkemedel på recept erbjuder apoteket ofta ett annat likvärdigt läkemedel som har ett lägre pris. Detta kallas generiskt utbyte. Likvärdiga läkemedel innehåller samma verksamma ämne i samma mängd, ger samma medicinska effekt och fungerar på samma sätt i kroppen.
Läs mer om generiskt utbyte.

Om du har frågor om läkemedel

Du kan ringa till Läkemedelsupplysningen och ställa frågor om dina läkemedel – hur de fungerar, hur de ska användas och förvaras. Du kan även diskutera frågor som rör risker och biverkningar eller andra frågor kring användning av läkemedel.

Läkemedelsupplysningen har öppet helgfria vardagar mellan klockan 08.00 och 18.00. Telefonnumret är 0771-46 70 10.

Rapportera biverkningar

Du kan själv rapportera biverkningar av ett läkemedel till Läkemedelsverket. Det räcker att du tror att biverkningen beror på läkemedlet, du behöver inte vara säker. Du kan rapportera via Läkemedelsverkets webbplats. Där finns ett elektroniskt formulär att fylla i eller en blankett att skriva ut och skicka in.

Fäll ihop
Skriv ut (ca 4 sidor)
Senast uppdaterad:
2015-05-19
Skribent och redaktör:

Åsa Schelin, farmaceut, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Staffan Hägg, läkare, professor, specialist i läkemedelslära och psykiatri, Linköpings universitetssjukhus