Infektioner på huden

HPV – humant papillomvirus

Humant papillomvirus är ett mycket vanligt virus som finns i över tvåhundra olika typer. Några typer kan ge cellförändringar som i ovanliga fall kan leda till cancer, framför allt i livmoderhalsen. Andra HPV-typer kan orsaka vårtor. Humant papillomvirus förkortas ofta med HPV.

Alla barn erbjuds ett HPV-vaccin inom det allmänna vaccinationsprogrammet. Vaccinet skyddar mot sju typer av HPV som orsakar cancer och mot två typer som orsaker vårtor i underlivet.

Symtom vid HPV

Oftast märker du inte att du har viruset eftersom det inte behöver ge några symtom.

En del HPV-typer kan orsaka vårtor på händer eller fötter. Du kan också få vårtor i underlivet, så kallade kondylom.

Några HPV-typer kan orsaka cellförändringar i livmoderhalsen. De syns inte och ger oftast inga besvär, utan kan bara upptäckas genom cellprovtagning. Cellförändringarna kan ibland kan utvecklas till cancer. De HPV-typer som orsakar vårtor brukar inte orsaka cancer. 

Hur kan jag skydda mig mot HPV?

  • Vaccinera dig. Du kan läsa mer i texten om vaccination mot HPV.
  • Använd kondom när du har sex, det ger ett visst skydd mot HPV.

Sluta röka

Du som röker har större risk att få cellförändringar och livmoderhalscancer av HPV-infektioner. Det tar längre tid och är svårare för infektionen att läka om du röker. Det finns hjälp att få för dig som vill sluta röka.

När och var ska jag söka vård

Kontakta en vårdcentral, ungdomsmottagning, eller en gynekolog om du tror att du har kondylom. Du kan kontakta många mottagningar genom att logga in

Du kan också kontakta en venereologisk mottagning om en sådan finns där du bor. Andra namn på venerologisk mottagning är Sesammottagning eller hud- och könsmottagning.

Ring telefonnummer 1177 om du vill ha sjukvårdsrådgivning. Då får du hjälp att bedöma dina symtom och råd om vad du kan göra själv.

Undersökningar och utredningar

Västmanland

Alla som är mellan 23 och 64 år och registrerade som kvinnor i folkbokföringen kallas regelbundet till gynekologisk cellprovtagning. Det är frivilligt att gå på kontrollen, men det är viktigt att gå så att du kan upptäcka förändringar tidigt.

Cellprovskontrollerna är ett bra skydd mot livmoderhalscancer. På en kontroll kan cellförändringar upptäckas och tas bort innan de utvecklas till livmoderhalscancer.

En del regioner erbjuder egenprovtagning för HPV. Det innebär att du tar provet själv istället för att låta sjukvårdspersonal göra testet. Du får provtagningsmaterial och instruktioner om hur provet tas. Sedan skickar du provet med post till ett laboratorium för analys.

Du bör inte göra annan egenprovtagning för HPV än den du erbjuds av vården.

Du undersöks igen om du har HPV

Du som har cellförändringar som syns i mikroskop samtidigt som du har en HPV-infektion får en ny kallelse till provtagning.

Du som inte har cellförändringar får en kallelse för ny provtagning. Beroende på vilken typ av HPV du har får du en kallelse för provtagning 18 månader eller tre år senare.

Du undersöks igen efter 18 månader eller tre år om du har fått besked att du har HPV men inte har cellförändringar. Hur lång tid det tar innan du blir kallad till undersökning beror på vilken typ av HPV du har.

De allra flesta har hunnit bli av med sin infektion vid nästa undersökning. Det är bara om du har kvar infektionen som du behöver kontrolleras igen.

Behandling vid HPV

Det finns ingen behandling mot virusinfektionen. Oftast läker den av sig själv. Det kan ta tid, ofta omkring ett år. De flesta vårtor eller infektioner försvinner av sig själv utan någon behandling.

Du kan behandla kondylom eller andra vårtor som inte försvinner med ett läkemedel som du stryker på vårtorna. Andra sätt att behandla vårtorna är att en läkare skär, fryser eller bränner bort dem. 

Här kan du läsa mer om kondylom.

Du som har cellförändringar orsakade av HPV-infektion erbjuds behandling, om cellförändringarna riskerar att utvecklas till cancer. Förändringarna opereras då bort. Efter behandlingen brukar också infektionen försvinna, men det kan ta sex till tolv månader.

Så smittar HPV

HPV sprids från person till person genom att slemhinnor kommer i kontakt med varandra, till exempel genom sex. HPV kan smitta genom all slags sex där slemhinnor är i kontakt med varandra.

En del vill veta varifrån viruset kommit men det är väldigt svårt att få reda på. Du kan ha fått dessa virus för länge sedan.

Så kallad smittspårning görs inte vid en HPV-infektion.

Kondylomvårtor och vårtor på händer och fötter sprids lätt, men HPV kan spridas även om det inte finns vårtor.

Sex och HPV

Risken är mycket liten att du återsmittas av en partner.

Använd kondom om du har vaginala eller anala samlag med en ny partner. Det är viktigt att kondomen är hel och att den är på under hela samlaget.

Följdsjukdomar

Förutom cancer i livmoderhalsen kan HPV även orsaka mer ovanliga cancerformer. Här är exempel på var du kan få cancer:

  • halsen
  • munhålan
  • ändtarmsöppningen
  • kvinnans yttre könsorgan
  • i slidan
  • på penisen.

Här kan du läsa mer om olika cancerformer.

Påverka och delta i din vård

Du kan söka vård på vilken vårdcentral eller öppen specialistmottagning du vill i hela landet. Ibland krävs det remiss till den öppna specialiserade vården.

Informationen ska gå att förstå

Du ska få vara delaktig i din vård. För att kunna vara det behöver du förstå informationen som du får av vårdpersonalen. Ställ frågor om det behövs. Du ska till exempel få information om behandlingsalternativ och hur länge du kan behöva vänta på vård

Du har möjlighet att få hjälp av en tolk om du inte pratar svenska. Du har också möjlighet att få hjälp av en tolk om du till exempel har en hörselnedsättning

Till toppen av sidan