معاینات / آزمایش ها

آزمایش گرفتن توسط خود برای ویروس پاپیلوم انسانی در بهداری ناحیه وستمنلند به اجرا در می آید

Självprovtagning för HPV i Västmanland - persiskaThe content concerns Västmanland

اگر سن شما 30 سال یا بالاتر است و وقت آن رسیده که تِست سلولی انجام دهید می‌توانید یک بسته‌بندی گرفتن آزمایش دریافت کنید که به خانه شما ارسال شود. در اینصورت می‌توانید بجای رفتن به مطب ماما، تِست را در خانه انجام دهید. گرفتن آزمایش در خانه به اندازه گرفتن آزمایش در مطب ماما قابل اطمینان است. اگر ترجیح می‌دهید که تِست را در مطب مامایی انجام دهید با مطب مامایی درمانگاه خود تماس بگیرید و وقت رزرو کنید.

آزمایش گرفتن توسط خود برای ویروس پاپیلوم انسانی (HPV) در بهداری ناحیه وستمنلند به اجرا در می آید

این تِست چه چیزی را نشان می‌دهد

این آزمایش وجود ویروس پاپیلوم انسانی را نشان می دهد. شما در پاسخ آزمایش پی می برید که آیا آزمایش دارای ویروس اچ.پی.وی بوده است یا نه. عفونت ویروس پاپیلوم انسانی در بلند مدت می تواند به تغییرات سلولی در گردن رَحِم منجر شود.

تغییرات سلولی در گردن رَحِم

معمولاً تغییرات سلولی به خودی خود بر طرف می شوند، ولی برخی از انواع تغییرات سلولی نیاز به درمان دارند زیرا اگر درمان نشوند ممکن است به سرطان منجر شوند.

اگر علیه ویروس پاپیلوم انسانی (HPV) واکسن زده باشید

حتی اگر اگر علیه ویروس پاپیلوم انسانی واکسن زده باشید نیز بایستی آزمایش بدهید چون واکسن از شما در برابر همه انواع ویروس های پاپیلوم انسانی که می توانند باعث تغییرات سلولی شوند محافظت نمی کند.

چه موقعی نبایستی از کیت گرفتن آزمایش ویروس  ویروس پاپیلوم انسانی استفاده کنید

  • وقتی باردار هستید، چون در اینصورت آزمایش بایستی توسط یک ماما گرفته شود.
  • وقتی پیش تر رَحِم شما را با عمل جراحی در آورده شده باشد.
  • وقتی مایل باشید برای گرفتن آزمایش از ماما کمک بگیرید.

شرح گرفتن آزمایش

این آزمایش را با وارد کردن یک چوب سر پنبه دار در واژن خود می گیرید.

  • چوب سرپنبه‌ای را حدود 5 سانتیمتر در واژن فرو کنید.
  • چوب سرپنبه‌ای را به دیواره‌های واژن بمالید و چند دور بچرخانید. 
  • نمونه آزمایش را در لوله آزمایش بگذارید و ساقه آنرا بشکنید.
  • درپوش لوله را بپیچانید و ببندید و در پاکت ضمیمه بگذارید.
  • سپس پاکت را در یک صندوق پستی عادی می اندازید.

یک دستورالعمل مفصل در کیت گرفتن آزمایش وجود دارد. 

اگر هنگام گرفتن نمونه آزمایش اشتباهی رُخ دهد

بروز اشتباه در گرفتن نمونه آزمایش امری غیرعادی است. اگر اشتباهی رُخ دهد یک نامه دریافت می‌کنید که در آن یک وقت گرفتن آزمایش نزد ماما تعیین شده است.

 

 

گرفتن مجدد نمونه آزمایش توسط خود برای ویروس پاپیلوم انسانی (HPV) امکان ندارد

اگر در گرفتن نمونه آزمایش اشتباهی رُخ دهد (بطور مثال مایع داخل لوله بیرون ریخته شود) شما نمی‌توانید کیت جدیدی برای گرفتن نمونه آزمایش سفارش دهید. بلکه بایستی با مطب مامائی خود تماس بگیرید و یک وقت برای گرفتن نمونه آزمایش سلولی رزرو کنید.

مراحل پس از گرفتن آزمایش به شرح زیر است

اگر آزمایش وجود ویروس پاپیلوم انسانی را نشان دهد شما حداقل کمک می گرفتم پس از این آزمایش برای آزمایش تغییرات سلولی به یک مطب مامائی دعوت می شوید. ماما از شما آزمایش ویروس اچ.پی.وی و آزمایش تغییرات سلولی می گیرد.

اگر آزمایش وجود تغییرات سلولی در گردن رَحِم را نشان دهد شما برای معاینات مجدد توسط دکتر دعوت می شوید.

اگر ویروس پاپیلوم انسانی نداشته باشید لازم نیست کاری بکنید. 

گرفتن آزمایش ویروس پاپیلوم انسانی توسط خود به اندازه گرفتن آزمایش توسط ماما مطمئن می‌باشد

تجربیات طولانی مدت از پژوهش های علمی نشان می دهند که گرفتن آزمایش اچ.پی.وی توسط خود به اندازه گرفتن همین آزمایش توسط ماما قابل اطمینان است.

چگونه می‌توانم آزمایش را به خوبی گرفتن آزمایش توسط ماما انجام دهم

وقتی آزمایش اچ.پی.وی را توسط خودتان می گیرید لازم نیست آزمایش را مانند ماما از انتهای درون واژن بگیرید. کافی است چوب سر پنبه دار را چند مرتبه در واژن بچرخانید. با اینکار سلول‌هایی که برای آزمایش جهت وجود ویروس اچ.پی.وی لازم هستند روی پنبه جمع می‌شوند.

من قبلاً تغییرات سلولی داشته ام و بهمین خاطر فوق العاده مایل هستم که گرفتن آزمایش صحیح انجام شود، چگونه بدانم که خودم از عهده گرفتن آزمایش بر می‌آیم؟

اگر اخیراً تغییرات سلولی داشته اید که قرار است با فواصل زمانی کوتاهتری نسبت به روال عادی دعوت برای این آزمایش کنترل شود، به شما انجام آزمایش اچ.پی.وی توسط خودتان ارائه نمی شود. در عین حال اگر تغییرات سلولی داشته اید که مطابق روال عادی دعوت برای این آزمایش کنترل می شود، انجام آزمایش اچ.پی.وی توسط خودتان ارائه می شود.

انجام آزمایش اچ.پی.وی توسط خود به افراد زیر ارائه می‌شود

اگر سن شما 30 سال یا بالاتر باشد و اخیراً تغییرات سلولی نداشته اید، انجام آزمایش اچ.پی.وی توسط خود به شما ارائه می شود. اگر به شما انجام آزمایش اچ.پی.وی توسط خودتان ارائه نشود، یک وقت برای گرفتن آزمایش سلولی توسط ماما مطابق  روال عادی دعوت برای این آزمایش دریافت می کنید.

تفاوت بین گرفتن آزمایش سلولی توسط ماما و گرفتن آزمایش اچ.پی.وی توسط خود

وقتی ماما آزمایش سلولی می گیرد او سلول هایی را از گردن رَحِم می گیرد که انجام آن توسط خودتان غیر ممکن است. وقتی خودتان آزمایش اچ.پی.وی را انجام می دهید فقط سلول هایی را از واژن جمع آوری می کنید. یعنی شما لازم نیست سلول هایی را از گردن رَحِم بگیرد، انجام اینکار توسط خودتان غیر ممکن است.

To the top of the page