Fucithalmic

Skriv ut (ca 2 sidor)
Skriv ut

Läkemedelsinformation

Läkemedelsinformation

Vad är Fucithalmic?

Fucithalmic är en ögonsalva som används mot infektioner som orsakas av stafylokockbakterier.

Fucithalmic tillhör en grupp läkemedel som kallas för antibiotika och det verksamma ämnet är fusidinsyra.

Recept och högkostnadsskydd

Fucithalmic ögonsalva finns i tub och i endosbehållare. Läkemedlet är receptbelagt.

Läkemedlet ingår i högkostnadsskyddet. Högkostnadsskyddet innebär att den kostnad du har för läkemedel på recept minskar stegvis under en tolvmånadersperiod tills du har betalat 2 200 kronor.

Läs mer om högkostnadsskyddet.

Så här fungerar läkemedlet

Det verksamma ämnet i läkemedlet, fusidinsyra, motverkar infektion genom att hindra bakterierna från att föröka sig.

Hur tar jag läkemedlet?

Salvan är tjockflytande och kan droppas i ögat. När salvan blandas med tårvätska blir den klar och tunnflytande.

Tvätta händerna både före och efter användning av läkemedlet.

Dra försiktigt ner det nedre ögonlocket och droppa en droppe på mitten innanför ögonlocket.

Endosbehållare

Öppna endosbehållaren genom att vrida av vingen . Innehållet i en dosbehållare räcker till båda ögonen.

En öppnad endosbehållare ska kasseras när den har använts, även om det finns salva kvar. Lämna använda endosbehållare till ett apotek för destruktion.

Engångsbehållarna ska förvaras i stängd folieförpackning och är då hållbara i fyra veckor efter att du öppnat förpackningen.

Tub

Undvik att röra vid ögat eller ögonfransarna med tubspetsen för att förhindra att bakterier kommer in i tuben.

Läkemedlet ska användas inom fyra veckor efter att du öppnat förpackningen. 

Dosering

När du har fått ett läkemedel utskrivet på recept är dosen anpassad till dig. Följ därför de anvisningar som finns på etiketten på läkemedelsförpackningen. 

En vanlig dosering är 1 droppe 2 gånger dagligen.

För att vara säker på att inga bakterier ska överleva och orsaka en ny infektion, bör du fortsätta med behandlingen i två dygn efter att besvären har försvunnit.

Om du glömmer att ta ögonsalvan ska du ta den så snart du kommer ihåg det, och sedan ta nästa dos som vanligt. Ta inte två doser vid samma tillfälle.

Om du använder andra ögondroppar samtidigt bör du ta de olika dropparna med minst fem minuters mellanrum. Det är för att den första dosen inte ska sköljas bort, eftersom utrymmet innanför ögonlocket är begränsat.

Om du använder både ögondroppar och salva ska du ta ögondropparna först och salvan sist.

Viktigt

Använd inte kontaktlinser under den tid som du använder salvan eftersom innehållet kan påverka linserna. Dessutom bör du inte använda kontaktlinser när du har ögoninfektion för att minska risken för skador på hornhinnan.

Biverkningar

Hos en del personer som använder läkemedlet kan det svida och kännas irriterat i ögat.

Graviditet och amning

Du kan använda läkemedlet när du är gravid och när du ammar.

Fäll ihop

Mer information

Mer information

1177 Vårdguiden och läkemedelstexter

En läkemedelstext på 1177 Vårdguiden beskriver när läkemedlet används, hur det verkar i kroppen, hur du ska ta det och annat som är bra att känna till. I texten nämns de vanligaste biverkningarna, vanlig dosering och de viktigaste interaktionerna, det vill säga när olika läkemedel påverkar varandra. Texten tar också upp vad som gäller om du är gravid eller ammar.

Den viktigaste källan är den produktresumé, SPC, som ligger till grund då ett läkemedel godkänns för användning. Men även andra kvalitetssäkrade källor används, till exempel Janusinfo när det gäller interaktioner, graviditet och amning. Ibland står det lite olika i källorna. Redaktionen vid 1177 Vårdguiden gör då i samarbete med oberoende experter en bedömning av vad som kan vara rimligt att ta med eller inte ta med. Olika källor vägs mot varandra. Syftet är att hjälpa till att göra ett urval av det som är mest vanligt och viktigt.

När du köper ett godkänt läkemedel följer det med en så kallad bipacksedel. I den finns fullständig information om läkemedlet. Där står mer om till exempel mindre vanliga biverkningar och interaktioner. Sök bipacksedlar på Läkemedelsverkets webbplats eller fass.se

Utbyte av läkemedel på apotek

När du köper läkemedel på recept erbjuder apoteket ofta ett annat likvärdigt läkemedel som har ett lägre pris. Detta kallas generiskt utbyte. Likvärdiga läkemedel innehåller samma verksamma ämne i samma mängd, ger samma medicinska effekt och fungerar på samma sätt i kroppen.
Läs mer om generiskt utbyte.

Om du har frågor om läkemedel

Du kan ringa till Läkemedelsupplysningen och ställa frågor om dina läkemedel – hur de fungerar, hur de ska användas och förvaras. Du kan även diskutera frågor som rör risker och biverkningar eller andra frågor kring användning av läkemedel.

Läkemedelsupplysningen har öppet helgfria vardagar mellan klockan 08.00 och 18.00. Telefonnumret är 0771-46 70 10.

Rapportera biverkningar

Du kan själv rapportera biverkningar av ett läkemedel till Läkemedelsverket. Det räcker att du tror att biverkningen beror på läkemedlet, du behöver inte vara säker. Du kan rapportera via Läkemedelsverkets webbplats. Där finns ett elektroniskt formulär att fylla i eller en blankett att skriva ut och skicka in.

Fäll ihop
Skriv ut (ca 2 sidor)
Senast uppdaterad:
2016-05-24
Skribent och redaktör:

Ingela Andersson, farmaceut, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Göran Umefjord, läkare, specialist i allmänmedicin, Sundsvalls sjukhus