Digoxin BioPhausia

Skriv ut (ca 3 sidor)
Skriv ut

Läkemedelsinformation

Läkemedelsinformation

Vad är Digoxin BioPhausia?

Digoxin BioPhausia är ett läkemedel som används för att stabilisera vissa typer av oregelbunden hjärtrytm. Den kan även användas mot hjärtsvikt.

Medicinen tillhör gruppen digitalis-läkemedel och innehåller det verksamma ämnet digoxin.

Recept och högkostnadsskydd

Digoxin BioPhausia finns som tabletter i styrkorna 0,13 milligram och 0,25 milligram. Läkemedlet är receptbelagt.

Läkemedlet ingår i högkostnadsskyddet. Högkostnadsskyddet innebär att den kostnad du har för läkemedel på recept minskar stegvis under en tolvmånadersperiod tills du har betalat 2 200 kronor.

Läs mer om högkostnadsskyddet.

Så här fungerar läkemedlet

Digoxin BioPhausia ökar kraften i hjärtats sammandragningar. Den minskar också antalet hjärtslag per minut. Det gör att hjärtat arbetar effektivare.

Tabletten börjar verka inom någon timme. När du påbörjar behandlingen kan det dröja ända upp till tio dagar innan läkemedlet verkar maximalt.

Hur tar du läkemedlet?

Svälj tabletterna med lite vatten.

Dosering

När du har fått ett läkemedel utskrivet på recept är dosen anpassad till dig. Följ därför de anvisningar som finns på etiketten på läkemedelsförpackningen. 

En vanlig dosering är 0,13 milligram en gång om dagen.

Om du har glömt att ta en tablett ska du fortsätta att ta läkemedlet som vanligt nästa dag, enligt doseringsanvisningen på etiketten. Du ska inte ta någon extra dos eftersom det är mycket liten skillnad mellan den dos som ger lagom verkan och den dos som ger biverkningar.

Viktigt

Använd inte läkemedlet om du har vissa hjärtsjukdomar, till exempel störning i hjärtats retledningssystem.

Det är särskilt viktigt att följa läkarens doseringsanvisningar när det gäller läkemedel som innehåller digoxin. Det är mycket liten skillnad mellan den dos som ger lagom verkan och den dos som ger biverkningar.

Om du tar andra läkemedel samtidigt

Om man tar flera läkemedel samtidigt finns det risk för att de påverkar varandra. Det gör att man till exempel kan behöva ändra doseringen. Därför ska man alltid försäkra sig om att det går bra att ta andra mediciner, naturläkemedel eller växtbaserade läkemedel samtidigt. Man kan fråga sin läkare eller på ett apotek.

När du får läkemedel som innehåller digoxin är det särskilt viktigt att berätta för läkaren om du använder medel som innehåller kalcium.

Du bör inte ta digoxin tillsammans med

  • antibiotika som innehåller klaritromycin
  • läkemedel som innehåller verapamil och som används mot till exempel högt blodtryck och kärlkramp
  • medel som innehåller johannesört.

Biverkningar

En del personer kan få biverkningar som till exempel huvudvärk eller illamående. Vissa kan tappa matlusten, känna sig trötta eller få diarré. Några kan få hjärtklappning eller långsam puls.

När du får läkemedel som innehåller digoxin bör du be läkaren om instruktioner om vilka eventuella biverkningar du bör vara särkskilt uppmärksam på, och när du i så fall ska kontakta läkare.

Graviditet och amning

Du kan använda läkemedlet när du är gravid.

Du kan använda läkemedlet när du ammar trots att det verksamma ämnet passerar över i modersmjölken. Om du följer doseringsanvisningarna är det osannolikt att barnet påverkas.

Andra läkemedel som innehåller samma verksamma ämne

Det finns andra läkemedel som innehåller digoxin. Det kan vara bra att veta så att du inte av misstag använder flera läkemedel som innehåller samma verksamma ämne, eftersom du då kan få i dig för mycket.

Exempel på andra läkemedel som innehåller digoxin är Lanoxin.

Fäll ihop

Mer information

Mer information

1177 Vårdguiden och läkemedelstexter

En läkemedelstext på 1177 Vårdguiden beskriver när läkemedlet används, hur det verkar i kroppen, hur du ska ta det och annat som är bra att känna till. I texten nämns de vanligaste biverkningarna, vanlig dosering och de viktigaste interaktionerna, det vill säga när olika läkemedel påverkar varandra. Texten tar också upp vad som gäller om du är gravid eller ammar.

Den viktigaste källan är den produktresumé, SPC, som ligger till grund då ett läkemedel godkänns för användning. Men även andra kvalitetssäkrade källor används, till exempel Janusinfo när det gäller interaktioner, graviditet och amning. Ibland står det lite olika i källorna. Redaktionen vid 1177 Vårdguiden gör då i samarbete med oberoende experter en bedömning av vad som kan vara rimligt att ta med eller inte ta med. Olika källor vägs mot varandra. Syftet är att hjälpa till att göra ett urval av det som är mest vanligt och viktigt.

När du köper ett godkänt läkemedel följer det med en så kallad bipacksedel. I den finns fullständig information om läkemedlet. Där står mer om till exempel mindre vanliga biverkningar och interaktioner. Sök bipacksedlar på Läkemedelsverkets webbplats eller fass.se

Utbyte av läkemedel på apotek

När du köper läkemedel på recept erbjuder apoteket ofta ett annat likvärdigt läkemedel som har ett lägre pris. Detta kallas generiskt utbyte. Likvärdiga läkemedel innehåller samma verksamma ämne i samma mängd, ger samma medicinska effekt och fungerar på samma sätt i kroppen.
Läs mer om generiskt utbyte.

Om du har frågor om läkemedel

Du kan ringa till Läkemedelsupplysningen och ställa frågor om dina läkemedel – hur de fungerar, hur de ska användas och förvaras. Du kan även diskutera frågor som rör risker och biverkningar eller andra frågor kring användning av läkemedel.

Läkemedelsupplysningen har öppet helgfria vardagar mellan klockan 08.00 och 18.00. Telefonnumret är 0771-46 70 10.

Rapportera biverkningar

Du kan själv rapportera biverkningar av ett läkemedel till Läkemedelsverket. Det räcker att du tror att biverkningen beror på läkemedlet, du behöver inte vara säker. Du kan rapportera via Läkemedelsverkets webbplats. Där finns ett elektroniskt formulär att fylla i eller en blankett att skriva ut och skicka in.

Fäll ihop
Skriv ut (ca 3 sidor)
Senast uppdaterad:
2015-05-05
Skribent och redaktör:

Åsa Schelin, farmaceut, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Rickard Malmström, docent, Enheten för klinisk farmakologi, Karolinska Institutet, Stockholm