Terracortril med polymyxin B

Skriv ut (ca 3 sidor)
Skriv ut

Läkemedelsinformation

Läkemedelsinformation

Vad är Terracortril med polymyxin B?

Terracortril med polymyxin B är ett läkemedel som kan användas i både ögonen och öronen. Det dämpar inflammation och motverkar bakterieinfektion.

I öronen används läkemedlet i yttre hörselgången, till exempel mot eksem som kan vara infekterat av bakterier.

I ögonen används läkemedlet mot inflammationer, till exempel allergi, då det samtidigt kan finnas en bakterieinfektion.

Läkemedlet innehåller tre verksamma ämnen. Oxitetracyklin och polymyxin B är antibiotika. Hydrokortison tillhör läkemedelsgruppen glukokortikoider, i dagligt tal kallat kortison.

Recept och högkostnadsskydd

Terracortril med polymyxin B kan användas både i ögonen och i öronen och finns som droppar och salva. Både dropparna och salvan är förpackade i en tub. Läkemedlet är receptbelagt.

Läkemedlet ingår i högkostnadsskyddet. Högkostnadsskyddet innebär att den kostnad du har för läkemedel på recept minskar stegvis under en tolvmånadersperiod tills du har betalat 2 200 kronor.

Läs mer om högkostnadsskyddet.

Så här fungerar läkemedlet

När du har inflammation i yttre hörselgången får du ofta klåda. Det kan också vätska sig i hörselgången, som även kan vara svullen och det kan göra ont.

Inflammation i ögonlocken kan till exempel vara eksem kring ögonfransarna som gör att huden blir röd och fjällar. Om du har en inflammation i ögat, till exempel på grund av allergi, får du oftast kraftig klåda och ögonen kan kännas irriterade och trötta. När du redan har en inflammation kan bakterier lättare angripa och orsaka en infektion.

De verksamma ämnena oxitetracyklin och polymyxin B hämmar bakteriernas tillväxt. Hydrokortison motverkar allergi och symtom på inflammation som rodnad, svullnad, klåda och ömhet.

Hur tar jag läkemedlet?

Tvätta händerna både före och efter användning av läkemedlet.

Skaka tuben med dropparna före användning. Då blandas innehållet ordenligt så att du får rätt mängd av de verksamma ämnena.

När du ska använda läkemedlet i öronen trycker du ut dropparna eller salvan i yttre hörselgången.

När du ska använda läkemedlet i ögonen drar du försiktigt ner det nedre ögonlocket. Salvan trycker du försiktigt ut mellan nedre ögonlocket och ögat. Dropparna droppar du på mitten innanför det nedre ögonlocket. När du behandlar ögonen ska du undvika att röra vid ögat eller ögonfransarna med tubspetsen för att förhindra att bakterier kommer in i tuben.

Läkemedlet är hållbar i en månad efter att du öppnat tuben.

Läkemedlet ska förvaras i skydd mot kyla.

Dosering 

När du har fått ett läkemedel utskrivet på recept är dosen anpassad till dig. Följ därför de anvisningar som finns på etiketten på läkemedelsförpackningen. 

Dosering i ögonen

En vanlig dosering för dropparna är 1-2 droppar 3 gånger om dagen. Om man använder andra ögondroppar samtidigt bör man ta de olika dropparna med minst fem minuters mellanrum. Det är för att den första dosen inte ska sköljas bort, eftersom utrymmet innanför ögonlocket är begränsat.

För salvan är en vanlig dosering en salvsträng om 1-1,5 centimeter 2-3 gånger om dagen.

Dosering i öronen

En vanlig dosering för dropparna är 2-4 droppar 3 gånger om dagen.

För salvan är det vanligt med en salvsträng om 1-1,5 centimeter 3-4 gånger om dagen.

Viktigt

Läkemedlet ska inte användas om en svamp- eller virusinfektion misstänks i ögat eller örat. Du ska inte heller använda läkemedlet om du har en varig ögoninfektion.

Undvik längre tids behandling än vad läkaren ordinerat.

Läkemedlet kan orsaka gula fläckar på textilier.

Biverkningar

En del personer som använder läkemedlet i ögonen kan få biverkningar som till exempel sveda.

Graviditet och amning

Rådgör med läkare om du behöver använda läkemedlet när du är gravid. Det finns inte tillräckliga kunskaper om, och i så fall hur, läkemedlet påverkar fostret.

Rådgör med läkare om du behöver använda läkemedlet när du ammar. Det är inte klarlagt om det verksamma ämnet passerar över i modersmjölken.

Fäll ihop

Mer information

Mer information

1177 Vårdguiden och läkemedelstexter

En läkemedelstext på 1177 Vårdguiden beskriver när läkemedlet används, hur det verkar i kroppen, hur du ska ta det och annat som är bra att känna till. I texten nämns de vanligaste biverkningarna, vanlig dosering och de viktigaste interaktionerna, det vill säga när olika läkemedel påverkar varandra. Texten tar också upp vad som gäller om du är gravid eller ammar.

Den viktigaste källan är den produktresumé, SPC, som ligger till grund då ett läkemedel godkänns för användning. Men även andra kvalitetssäkrade källor används, till exempel Janusinfo när det gäller interaktioner, graviditet och amning. Ibland står det lite olika i källorna. Redaktionen vid 1177 Vårdguiden gör då i samarbete med oberoende experter en bedömning av vad som kan vara rimligt att ta med eller inte ta med. Olika källor vägs mot varandra. Syftet är att hjälpa till att göra ett urval av det som är mest vanligt och viktigt.

När du köper ett godkänt läkemedel följer det med en så kallad bipacksedel. I den finns fullständig information om läkemedlet. Där står mer om till exempel mindre vanliga biverkningar och interaktioner. Sök bipacksedlar på Läkemedelsverkets webbplats eller fass.se

Utbyte av läkemedel på apotek

När du köper läkemedel på recept erbjuder apoteket ofta ett annat likvärdigt läkemedel som har ett lägre pris. Detta kallas generiskt utbyte. Likvärdiga läkemedel innehåller samma verksamma ämne i samma mängd, ger samma medicinska effekt och fungerar på samma sätt i kroppen.
Läs mer om generiskt utbyte.

Om du har frågor om läkemedel

Du kan ringa till Läkemedelsupplysningen och ställa frågor om dina läkemedel – hur de fungerar, hur de ska användas och förvaras. Du kan även diskutera frågor som rör risker och biverkningar eller andra frågor kring användning av läkemedel.

Läkemedelsupplysningen har öppet helgfria vardagar mellan klockan 08.00 och 18.00. Telefonnumret är 0771-46 70 10.

Rapportera biverkningar

Du kan själv rapportera biverkningar av ett läkemedel till Läkemedelsverket. Det räcker att du tror att biverkningen beror på läkemedlet, du behöver inte vara säker. Du kan rapportera via Läkemedelsverkets webbplats. Där finns ett elektroniskt formulär att fylla i eller en blankett att skriva ut och skicka in.

Fäll ihop
Skriv ut (ca 3 sidor)
Senast uppdaterad:
2016-05-23
Skribent och redaktör:

Ingela Andersson, farmaceut, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Göran Umefjord, läkare, specialist i allmänmedin, Sundsvalls sjukhus