Frågor om påfyllnadsdoserna - dos tre och fyra

Jag har nedsatt immunförsvar. Vad gäller för mig vid vaccination mot covid-19?

Fråga

Jag har en sjukdom som gör att jag har nedsatt immunförsvar. Gäller något särskilt för mig?

Svar

Du som har fyllt 18 år eller är äldre och har kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av en sjukdom eller behandling rekommenderas en extra dos vaccin. Du ska ta dosen tidigast åtta veckor efter din andra dos. Den förstärker skyddet som du får från de första doserna. 

Den läkare som behandlar dig bedömer om du ska ha en extra dos. 

Extradoser för barn och unga

En del barn mellan 5 och 17 år med svår immunbrist rekommenderas en extrados vaccin. Barnet kan få extradosen tidigast två månader efter dos två.

Påfyllnadsdos vid nedsatt immunförsvar

Du som har fyllt 18 år eller som är äldre och har fått en extrados vaccin rekommenderas också två påfyllnadsdoser. Det blir då dos fyra och fem. Du kan ta påfyllnadsdoserna när det gått tre månader sedan du fick din senaste dos.

Du rekommenderas en påfyllnadsdos om något av följande stämmer på dig:

  • Du har någon gång fått ett nytt organ och får immunnedsättande läkemedel.
  • Du har transplanterat nya stamceller från en donator de senaste tre åren.
  • Du har en allvarlig immundefekt.
  • Du får behandling för cancer som påverkar immunförsvaret allvarligt.
  • Du får behandling som påverkar immunförsvaret, till exempel om du har en autoimmun sjukdom.
  • Du får dialysbehandling eller har en allvarlig kronisk njursjukdom.

Prata med den läkare som behandlar dig om du har frågor om din vaccination.

Läs mer om vaccination vid nedsatt immunförsvar på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Påfyllnadsdos för barn och unga

Barn med svår immunbrist mellan 12 och 17 år som har fått en extrados rekommenderas en påfyllnadsdos. Barnet kan få påfyllnadsdosen tidigast fem månader efter extradosen.

Västerbotten

Boka tid för påfyllnadsdos i Västerbotten 

I Västerbotten kan du boka tid om du tillhör denna grupp och är 12 år eller äldre efter samråd med din behandlande läkare.

Se alla tider som du kan boka via nätet samt platser och tider för drop in-vaccination på sidan Vaccination för covid-19 i Västerbotten.
Du kan även ringa din hälsocentral för att boka tid.

Mer på 1177.se

Frågor och svar om vaccination mot covid-19

Här hittar du frågor och svar om vaccinationerna mot covid-19. Kontrollera att du har valt region högst upp på sidan. Då får du rätt information för dig. 

Så gör du för att vaccinera dig mot covid-19

Alla som är 12 år eller äldre kan få vaccin mot covid-19. Här kan du läsa mer om vad som gäller för dig och hur du gör för att vaccinera dig i din region.

Vaccination mot covid-19

Covid-19 är en smittsam infektionssjukdom som orsakas av ett virus. Vaccin är det effektivaste sättet att undvika att bli allvarligt sjuk.

Till toppen av sidan