Hjälp oss att bli bättre!

Delta i vår webbundersökning och berätta vad du tycker om 1177.se. Undersökningen tar några minuter att genomföra och svaren är anonyma.

Tack för att du deltar!

Du hittar undersökningen här.
Ovanliga infektioner och tillstånd

Malaria

Malaria sprids av myggor som för över parasiter till människan när de sticker. Sjukdomen är allvarlig och kan bli livshotande.

Du kan minska risken för malaria med myggstift, myggnät, luftkonditionering och ibland även förebyggande läkemedel.

Var finns malaria?

Sjukdomen finns i många länder i Afrika, Sydamerika, Mellanamerika och Asien. Risken att bli smittad är störst i Afrika.

Så sprids malaria

Alla typer av malaria sprids av myggor som för över parasiter till människan när de sticker. Malariamyggan sticker oftast på kvällen och natten.

Malaria sprids inte mellan människor.

Symtom på malaria

Det är vanligt att det tar mellan en och fyra veckor från att du har smittats tills du blir sjuk.

När sjukdomen bryter ut kommer symtomen snabbt. Du kan få ett eller flera av följande symtom:

  • frossa och svettningar
  • febertoppar
  • ont i muskler och leder
  • huvudvärk.

Du kan också få diarréer, må illa och börja kräkas.

Det kan också dröja månader, upp till flera år innan du blir sjuk i malaria. Det beror på att vissa parasiter från myggan först bara återfinns i levern och inte ger några symtom. Parasiterna ger inga symtom innan de infekterar blodet. När det händer får du febertoppar varannan till var tredje dag. Du kan vara feberfri däremellan.

När och var ska jag söka vård?

Sök genast vård om du får hög feber under en utlandsresa i länder där malaria finns. Du ska söka vård även om du har tagit förebyggande läkemedel. För aktuell information kan du läsa mer på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Om du är i Sverige

Kontakta genast en vårdcentral eller en jouröppen mottagning om du har varit i ett område med risk för malaria de senaste tre månaderna och insjuknar med feber och allmänpåverkan.

Om det är stängt på vårdcentralen eller den jouröppna mottagningen, sök vård på en akutmottagning.

Ring telefonnummer 1177 om du vill ha sjukvårdsrådgivning. Då kan du få hjälp att bedöma symtom eller hjälp med var du kan söka vård.

När du vill ringa 1177 från ett annat land

Ring +46 771-11 77 00 för att få sjukvårdsrådgivning när du är utomlands. Då kan du få hjälp att bedöma symtom. Läs mer om hur du får vård utomlands och vad du behöver tänka på.

Behandling

Det är mycket viktigt att du får snabb behandling med läkemedel mot malaria. Du behöver oftast vård på sjukhus.

Hur kan jag minska risken för malaria?

För att minska risken för att bli smittad är det viktigt att du skyddar dig mot myggstick. Du bör använda myggstift på kvällen och på natten. Du bör också ha myggnät över sängen eller luftkonditionering. Myggnät för fönster och dörrar gör det svårare för myggen att ta sig in.

Ibland behöver du ta läkemedel i förebyggande syfte. Det är viktigt att fortsätta att ta läkemedlet även sedan du har kommit hem igen.

Mer på 1177.se

Reseråd och vaccinationer

Här kan du läsa mer om allmänna råd inför resan, information om sjukdomar och vilka vaccinationer som kan behövas.

Allmänna reseråd

Kan jag flyga när jag är gravid, hur skyddar man små barn mot solen och vad kan vara bra att ha med på resan om jag blir sjuk? Det och mycket annat kan du läsa om här.

Till toppen av sidan