Råd och stöd vid cancer

Min vårdplan – ditt stöd för delaktighet och trygghet i cancervården

Du kan få en skriftlig plan som kallas Min vårdplan om du har cancer eller utreds för cancer. Planen innehåller det du vill och behöver veta om din vård, behandling, rehabilitering och uppföljning. Det är för att du ska få vara så delaktig som du önskar och kunna påverka sådant som är viktigt för dig.

Du kan få Min vårdplan om du har cancer.

Här kan du läsa mer om vård och stöd vid cancer hos barn.

Hur får jag Min vårdplan?

Det är kontaktsjuksköterskan som ansvarar för att du får Min vårdplan, men ni gör planen tillsammans.

Vad innehåller Min vårdplan?

Planen kan till exempel innehålla svar på de här frågorna:

  • Vart kan jag ringa om jag plötsligt mår sämre eller känner mig orolig?
  • När är nästa undersökning eller behandling och vad ska hända då?
  • Vad är syftet med den vård jag får?
  • Vad kan jag göra själv för att må bättre?
  • Hur får jag den rehabilitering jag behöver?

Det ska också finnas svar på praktiska frågor och information om dina rättigheter i vården.

Du bestämmer hur mycket information du vill ha om olika saker i Min vårdplan.

Mer om Min vårdplan

Min vårdplan kan vara i pappersformat eller digitalt.

Välj region högst upp på sidan för att se vad som gäller där du bor.

Planen ska uppdateras när dina behov ändras.

Det ska stå i din journal, att du har fått Min vårdplan.

Om du är mycket sjuk

Du kanske är för sjuk för att vara med och planera din vård. Då gör vårdpersonalen en vårdplan utifrån vad de tror blir bäst för dig. Det ska stå i din journal.

mer på 1177

Samordnad individuell plan - SIP

När du, ditt barn eller någon annan närstående behöver hjälp från flera personer inom vården, omsorgen eller skolan kan det passa bra att få en SIP. Det är en förkortning av samordnad individuell plan. Ni får vara med och bestämma om hur vården eller omsorgen ska planeras.

Fast vårdkontakt - din hjälp i vård och omsorg

Är du sjuk och har många besök i vården kan du få hjälp av en person inom vården som hjälper dig med dina vårdkontakter. Det kallas för en fast vårdkontakt. Det är den personen du ska kontakta för att få veta vad som planeras i vården för dig.

Närstående vid cancer

Det är vanligt att vilja stötta den som har en allvarlig sjukdom samtidigt som du själv har en stark oro och mår dåligt. Här får du råd om hur du kan hantera situationen.

Till toppen av sidan