Vården i Västerbotten

Stödgrupper för barn och unga

Innehållet gäller Västerbotten

När en vuxen i familjen inte mår bra behöver man som barn ofta extra stöd. Man kan också behöva hjälp att göra sin röst hörd.

På en del orter finns stödgrupper för barn och unga med erfarenhet av psykisk ohälsa eller missbruk hos någon vuxen i familjen. I Umeå finns också stödgrupper för familjer som är i sorg.

Till toppen av sidan